Presentatie: Antiluisdek gerst tegen bladluizen in suikerbieten
Poster: Alternatieve teeltsystemen voor een toekomstige bietenteelt.
IIRB-congres over innovatief onderzoek
Bietenjaar 2022
Even pas op de plaats met nieuwe suikerbietenrassen
Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
IRS Jaarverslag 2022 online
Nieuwe wegen in de beheersing van vergelingsziekte
Video: uitleg van werking FarmDroid zaai- en schoffelrobot
Efficacy and necessity of seed treatments for a sustainable use