Geslaagde praktijkdag suikerbieten
“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Late aantasting vergelingsziekte heeft weinig impact
De weg naar een toekomstbestendige teelt
Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Nieuwe rassen beter op bladgezondheid
Juiste rassen belangrijk voor nieuwe teeltseizoen
Aantasting door bietencysteaaltjes is te voorkomen
Suikerbieten helpen wortelknobbelaaltjes beheersen
Lessen van buitenlandse instituten