Voorkom onnodig verlies van suiker in bietenhoop
Wees voorbereid op vorst
Signalen na de oogst: Is er ruimte voor verbetering?
Oogstverliezen bij suikerbieten zijn vaak te voorkomen
Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Rooichecks geven inzicht in oogstverliezen
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Late aantasting vergelingsziekte heeft weinig impact
Bodemverdichting kost honderden euro’s
Bieten goed bewaren spaart suiker
Lessen van buitenlandse instituten