Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade
Rhizoctonia  vroege en late aantasting