“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Voldoende groen tot aan de oogst
Groenbemesters voor een gezonde bodem
Controleren en op tijd ingrijpen
Nieuwe wegen in de beheersing van vergelingsziekte
Veranderende aanpak onkruidbestrijding in de toekomst
De weg naar een toekomstbestendige teelt
Bladluizen beheersen met IPM
Nieuwe rassen beter op bladgezondheid
Juiste rassen belangrijk voor nieuwe teeltseizoen