IRS App IRS Applicatie

Veelgestelde vragen » Zaaien/ zaaischijven Terug »

Welke zaaiafstand wordt geadviseerd?

Een gebruikelijke zaaiafstand in de rij is 18-20 centimeter. Bij een opkomstpercentage van 80% staan er bij deze zaaiafstanden 80.000 tot 90.000 planten per hectare. Op basis van ervaringen met het opkomstpercentage in het verleden, kan een teler besluiten al dan niet iets ruimer of krapper te zaaien. Met een homogeen plantbestand van 70.000 tot 90.000 planten per hectare worden doorgaans de hoogste opbrengsten gehaald. Of dit aantal gehaald wordt is van verschillende factoren afhankelijk, zoals omstandigheden na het zaaien (regen/droogte, korstvorming, insectenschade, stuifschade). Meer informatie hierover is ook in de IRS-teelthandleiding te vinden:

https://www.irs.nl/interessegebieden/alle-interessegebieden/teelthandleiding/3-4-zaaiafstand-en-standdichtheid-/.

Wanneer moet ik bieten zaaien?

Vanaf maart kan men zaaien, zodra het land bekwaam is,  zo snel mogelijk. Elke dag uitstel kost in maart gemiddeld circa 175 kg wortelopbrengst per dag. In april is dat circa 300 kg per dag en in mei 500 kg per dag. Er zijn bij vroeg zaaien ook geen extra vorstrisico’s. Het aantal dagen met vorst aan de grond neemt vanaf de tweede helft van maart tot ver in april bijna niet af.  Voor 1 maart zaaien levert weinig extra opbrengst, maar betekent wel meer risico op schieters. Dubbelresistente rassen zijn iets gevoeliger voor schieten, dus zaai deze rassen als het koud is niet voor half maart. Meer informatie: zie de teelthandleiding hoofdstuk 3.1.

Hoe controleer ik de opkomst

Tel de planten vanaf het moment dat de eerste opkomen. Herhaal dit om de paar dagen. Zo krijgt u een goede indruk of er ergens problemen zijn. Een nauwkeurige telling gaat als volgt:

  •  zet diagonaalsgewijs op het perceel een aantal telvelden uit van tien meter rijlengte. Neem per telveld meerdere rijen en houd daarbij rekening met het feit dat niet iedere keer de rijen van hetzelfde zaaielement worden geteld;
  •  tel het gemiddeld aantal planten per tien meter rij en vermenigvuldig deze uitkomst met 2000 voor het plantaantal per hectare.
Mijn bieten komen slecht op, moet ik nu overzaaien?

Tel het aantal planten op uw perceel en ga naar de applicatie overzaaien. Door daar de gegevens in te vullen, kunt u berekenen of overzaaien rendabel is. Hoe u het beste planten telt, vindt u in de teelthandleiding hoofdstuk 3.5.

Naar welk plantaantal moet ik streven?

Bij een regelmatig bestand ligt het optimum tussen 70.000 en 90.000 planten per hectare. Wanneer men zeker is van een goede veldopkomst (80% of hoger), kan met een zaaiafstand van 23 cm een plantaantal van 70.000 behaald worden. Is de verwachte veldopkomst lager (70%) en wil de teler een plantaantal van 80.000 planten, dan zal hij een zaaiafstand van 18 cm moeten gebruiken. Het is echter altijd beter om de oorzaken voor een lage veldopkomst weg te nemen dan om de lage veldopkomst te compenseren door nauwer te zaaien. Meer informatie: zie de teelthandleiding hoofdstuk 3.4.

Wat is het verschil tussen binnen- en buitenvullers?

Buitenvullers hebben langzaam draaiende schijven met 36 tot 60 gaatjes, die de zaadjes meenemen uit de voorraadbak. Nieuwe machines zijn praktisch alleen nog maar binnenvullers. Ze hebben zaaischijven met vier tot acht cellen.

Hoe diep moet ik bieten zaaien?

Bietenzaad hoort op de vaste (vochtige) ondergrond te liggen, bedekt met 1,5 à 2 cm losse grond. Naarmate men later zaait en de grond zwaarder is, moet de bedekkingshoogte iets groter zijn, 2 à 3 cm. Meer informatie: zie de teelthandleiding hoofdstuk 3.3.

Zaaischijven wie/wat/waar?

Nederland is in 2004 overgestapt van C- naar D-suikerbietenzaad. De pillen zijn iets groter. In onderstaand document staat een in september 2003 uitgebrachte flyer weergegeven. 
In deze flyer zijn alle gegevens te vinden over de zaaischijven, de maten van de cellen van de verschillende bietenzaaimachines en adressen van importeurs en fabrikanten. Tevens treft u gegevens van bedrijven waar u uw schijven kunt laten opboren.
Klik hier om de flyer te bekijken.