Bladschimmelwaarschuwing
Laden...
Waarnemingsindex
Deze tabel is ververst op: Monday 14 October 2019 Wanneer heeft u de laatste fungicidebespuiting uitgevoerd?
Regio cercospora stemphylium ramularia roest meeldauw uw perceel
Noordelijk Klei
Noordelijk Zand
Noordelijk Dal/veen
Noord Holland
NOP
Flevoland
Gelderland
Zuid Holland
Zuid Hollandse eil
Zeeuwse eilanden
Zeeuws Vlaanderen
West-Brabant zand
West-Brabant klei
Oost Brabant
Limburg
De omstandigheden zijn voor deze bladschimmel ongunstig geweest en/of de fungicidebespuiting heeft nog effect. Daarom kan de schimmel zich minder goed ontwikkelen. Waarnemen, mag wel, maar is niet direct vereist.
De omstandigheden zijn matig gunstig geweest voor deze bladschimmel en/of er is onbeschermd blad bijgekomen. Aanbevolen wordt om binnen enkele dagen uw bieten te controleren op bladschimmels.
De omstandigheden zijn zeer gunstig geweest en er is onbeschermd blad bijgekomen. Aanbevolen wordt om zeer spoedig uw bieten te controleren op bladschimmels.
Uw perceel Deze kolom geeft een waarnemingsindicatie voor uw perceel. Als u de datum van de meest recente fungicidebespuiting invoert, dan wordt hier rekening mee gehouden.