Vorstwaarschuwingsdienst

Bieten op tijd rooien en vorstvrij bewaren levert geld op. Het bewaaradvies VORST attendeert op het afdekken van bewaarhopen. Deze komt tot stand via een samenwerking tussen Infoplaza/Weerplaza en het IRS.

Het bewaaraadvies VORST geeft berichten over vorstgevaar en de noodzaak tot het afdekken of opengooien van bietenhopen. De adviezen hebben tot doel om de bieten zo koel mogelijk, maar wel vorstvrij, te bewaren. Het advies tot afdekken met winddichtmateriaal houdt ook rekening met de periode dat een bepaalde temperatuur (vorst) aanhoudt. Bij een afdekadvies is de kans groot dat er daadwerkelijk vorstschade optreedt als niet wordt afgedekt. Het is dus belangrijk om de adviezen op te volgen.

Op tijd afdekken met winddichtmateriaal beperkt de kans op directe bevriezing. Bovendien houdt het de warmte in de hoop als een vorstperiode voorspeld wordt. Echter, ook het weer tijdig openleggen van het winddichte materiaal van (de nok van) de hoop bij hogere temperaturen is belangrijk. Anders loopt de temperatuur in de hoop te hoog op, waardoor de suikerverliezen heel snel toenemen.

Het bewaaradvies VORST is vanaf 1 oktober tot het eind van de campagne te raadplegen via:

  • de website van het IRS via de knop 'weer' (www.irs.nl/bewaaradvies);
  • de IRS-app (Android en iOS); en dan tabblad 'apps', vervolgens 'bewaaradvies/weer' (hiervoor is een internetverbinding nodig en het laden kan even duren).

Daarnaast bewaaradvies NEERSLAG
Naast vorstvrij en koel bewaren heeft het droog houden van de bieten tijdens bewaring ook voordelen, vooral voor bieten die langer dan twee weken bewaard worden. Bij droog bewaren blijft doorgaans het suikergehalte beter op peil, neemt het tarrapercentage wat af en is minder snel kans op schimmelgroei. Droog houden van de hoop is mogelijk door deze af te dekken met vliesdoek, bijvoorbeeld Toptex. Daartoe is het belangrijk dat de hoop wordt afgedekt voordat er neerslag van betekenis gaat vallen. Om telers naast een locatiespecifiek afdekadvies voor vorstvrij bewaren ook van een advies voor droog bewaren te kunnen voorzien is het bewaaradvies suikerbieten uitgebreid en bestaat deze nu naast een bewaaradvies vorst eveneens uit een bewaaradvies neerslag.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.