Inleiding en artikel Pagina printen

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden.U kunt dit bulletin ook als pdf openen.

 


Verbod neonicotinoïden en andere gewasbeschermingsmiddelen vergt veel extra inspanning

Introartikel:

Verbod neonicotinoïden en andere gewasbeschermingsmiddelen vergt veel extra inspanning

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbieten-teelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden.

IRS brengt dit ieder jaar uit. Wat is er anders dan vorig jaar?
De belangrijkste verandering voor 2019 is het wegvallen van de neonicotinoïden. In dit bulletin vindt u ook de nieuwste adviezen daarvoor.

Geen neonicotinoïden en nu?
Dat wordt een hele grote uitdaging voor 2019 en daarna! Voor de gehele keten en vooral voor telers. Waarnemen wordt weer heel belangrijk. Om bodeminsecten te ontdekken kunt u de grond spoelen (zie kader op pagina 5). Voor de herkenning van bladluizen staat op pagina 18 en 19 een uitgebreid advies.

Wat zijn de grootste bedreigingen na het wegvallen van neonicotinoïden?
Blad- en bodeminsecten waar we, bij het gebruik van bietenzaad, met neonicotinoïden niet op hoefden te letten moeten we nu gaan monitoren en ingrijpen indien nodig. De grootste bedreigingen zijn de virussen die worden overgebracht door bladluizen (met name vergelingsziekte), de bovengrondse bietenkevertjes en bietenvliegen.

Wat doet het IRS eraan?
We geven al 10 jaar veel technische ondersteuning bij het lobbywerk om het nut en de noodzaak van neonicotinoïden uit te leggen. Daarnaast leggen we extra veld- en klimaatkamerproeven aan voor oplossingen voor de korte en lange termijn.

Dat is niet allemaal in één jaar geregeld. Samen met diverse andere partijen werken we aan de advisering voor 2019, zoals monitoren en waarschuwen voor bladluizen. Meer hierover op pagina 19. Daarnaast zoeken we naar oplossingen om binnen 3 jaar alternatieven te hebben voor pyrethroïden, zodat natuurlijke vijanden gespaard worden. Voor de lange termijn (2030) werken we aan methoden om te komen tot een bietenteelt zonder hoge impact insecticiden.

Wat betekent dit voor de teler?
We moeten noodgedwongen terug naar maatregelen op basis van waarnemingen en schadedrempels. Dit betekent op elk perceel vanaf half april tot half juli wekelijks waarnemen op insecten waaronder bladluizen en in grijpen indien schadedrempels worden overschreden.

Welke uitdagingen zijn er nog meer in de toekomst?
2019 is het laatste jaar dat thiram mag worden gebruikt op het zaad. Overblijvend zaad met thiram uit 2019 mag in 2020 niet meer gebruikt worden (zie ook het kader op pagina 16). Een uitzondering hierop zijn de zaadpartijen die met Vibrance SB in plaats van thiram behandeld zijn. Daarnaast staan bekende herbiciden zoals desmedifam en fenmedifam onder druk. Sinds 2018 worden alternatieve beheerstrategieën onderzocht om oplossingen te vinden bij een eventueel verbod.

In klimaatkamers zoeken we naar oplossingen om groene perzikbladluizen en dus vergelingsziekte, zonder neonicotinoïden te beheersen. In 2019 wordt dit ook in veldproeven onderzocht.