Inleiding en artikel Pagina printen

De actuele adviezen (2018) voor de gewasbescherming in suikerbieten staan in dit Gewasbeschermingsbulletin 2018. Deze verschijnt ook  als bijlage bij Cosun Magazine. Dit is een mooi naslagwerk om gedurende het teeltseizoen de juiste teeltbeslissingen te nemen.  In het Gewasbeschermingsbulletin vindt u alle adviezen over ziekten, plagen en onkruiden. Daarnaast is er een overzicht in te vinden van alle toegelaten middelen, restricties en prijzen. U kunt dit bulletin ook als pdf openen.


'1 stap voor blijven!'

Introartikel:

 

IRS heeft nieuw beetlab voor gezonde bietenteelt

In februari 2018 is het IRS verhuisd van Bergen op Zoom naar het Cosun innovation center te Dinteloord. In het Cosun innovation center zijn al sinds medio 2017 gevestigd: Cosun New Business & Innovation, Cosun Research & Development en Cosun Biobased Products. Het nieuwe pand is gevestigd in Nieuw-Prinsenland, een locatie naast Suiker Unie Dinteloord met veel agrofood gerelateerde bedrijvigheid. Ook zijn er voor het IRS diverse nieuwe faciliteiten beschikbaar voor nog beter onderzoek. Een verhuizing op je 87e is niet niks. Voldoende aanleiding voor een aantal vragen aan directeur Frans Tijink.

 

VRAGEN

Een verhuizing na 87 jaar gevestigd te zijn in Bergen op Zoom. Wat doet dat met u en de medewerkers?
Uiteraard zijn we in de tijd vergroeid met ons huidige pand, een voormalig suikermagazijn van suikerfabriek De Zeeland. En heb je wat ongemak van een verhuizing. Dat verdwijnt voor vrijwel iedereen snel als je de mogelijkheden ziet en ervaart van een nieuwe inspirerende werkomgeving, toekomstgerichte labs en andere faciliteiten. Persoonlijk ervaar ik het als een unieke kans voor de toekomst van het IRS en voor Cosun.

Wat zijn de motieven voor de verhuizing?
Dat zijn er vele. De belangrijkste is dat we voor grote uitdagingen staan voor een gezonde en duurzame bietenteelt. We hebben een nieuw BeetLab nodig dat specifiek is ingericht op het toekomstige onderzoek naar plantenziekten. Dat gaat beter en goedkoper op de nieuwe locatie.

Wat is de meerwaarde van de nieuwe locatie voor de suikerbietentelers?
Nog beter bijdragen aan stabiele, hogere suikeropbrengsten. Die de bietenteelt concurrerend houdt en nog duurzamer maakt. Uitdagingen steeds 1 stap voorblijven zoals bij doorbraak rhizomanie, vergelingsziekten en beheersing bladschimmels. Ons BeetLab is daarvoor ingericht. We willen ook een quarantaine status met nog meer mogelijkheden om aan plantenziekten te werken. Ook hebben we ruimte voor onze speciale spullen, apparatuur en machines voor het onderzoek op proefvelden.

Welke rol neemt IRS in binnen dit pand naast Cosun?
Het is uniek dat onderzoek en ontwikkeling voor teelt, verwerking en nieuwe toepassingen samen onder 1 dak zitten en vanaf idee-ontwikkeling samen optrekken. Ook Suiker Unie zit dichtbij. Samen sterk wordt zo realiteit. Ik ken geen andere ketens die dat kunnen en zo doen.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar de bietenteelt voor staat tot 2025?
Om als teelt interessant en concurrerend te blijven hebben we stabiele, hogere suikeropbrengsten nodig. En blijvend aandacht voor kosten. Daarnaast vragen thema’s als duurzame ontwikkeling, bodem, klimaat, biodiversiteit en maatschappelijke perceptie meer aandacht.

Hoe vertaalt u dat in prioriteiten?
We hebben net een meerjarenvisie gemaakt voor het suikerbietenonderzoek 2018-2025. Daarin staan veel onderwerpen, trends en keuzes. Topprioriteit hebben:

  • Rassenonderzoek voor collectie opbrengstverhoging
  • Duurzame resistenties tegen o.a. rhizomanie, rhizoctonia en bietencysteaaltjes
  • Alternatieven voor beheersing vergelingsziekte
  • Beheersing bladschimmels
  • Minimale verliezen bij oogst en (langdurige) bewaring.

En niet te vergeten het nog beter gebruiken van bestaande en nieuwe kennis. Samen te vatten als ‘uitdagingen 1 stap voor blijven’.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen.  Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2018 is als bijlage bij Cosun Magazine bij u aangekomen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

IRS is verhuisd naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.