Stage/afstuderen: Bestrijding van bietenvlieg in suikerbieten

 Naam bedrijf:

 Stichting IRS

 Plaats:

 Dinteloord

 Contactpersoon:

 Levine de Zinger

 Telefoon:

 0165-516081

 E-mail:

 dezinger@irs.nl

 Stagevergoeding:

 € 450,- tot 500,- per maand (afhankelijk van opleidingsniveau)

 Studie/opleiding:

 HBO/universitair/rijbewijs B 

 Soort opdracht:

 stage of afstuderen

 Aanvang:

 in overleg

 Duur:

 minimaal 5 maanden

 Geplaatst op:

 09-01-2020

Inleiding
De bietenvlieg is een mineervlieg, die schade doet in bieten. De vlieg zet haar eieren af aan de onderzijde van de bladeren, waarna de larven uit de eieren kruipen en mineergangen maken in het blad. Bij ernstige aantasting kan dit leiden tot opbrengstverlies. De bietenvlieg kent drie generaties per jaar in Nederland. In mei 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden voor de beheersing van insecten in buitenteelten. Dit betekent voor telers dat ze geen gebruik meer kunnen maken van pillenzaad met neonicotinoïden vanaf teeltseizoen 2019 en dat de insectenbestrijding een andere aanpak vraagt. De eerste generatie bietenvlieg kan vanaf 2019 niet meer worden bestreden worden met systemisch insecticide op het pillenzaad. Eén bespuiting per teeltseizoen met pyrethroïden is momenteel toegelaten tegen de bietenvlieg. Aangezien er drie generaties per jaar voorkomen is het niet meer mogelijk om meerdere keren per jaar de bietenvlieg te bestrijden. Daarbij, pyrethroïden hebben enige werking, maar bij hoge druk werken ze onvoldoende. Daarnaast zijn het breedwerkende middelen en daardoor schadelijk voor natuurlijke vijanden. De noodzaak voor alternatieve bestrijdingsmethoden is daarom groot. Hierbij is te denken aan andere insecticiden en biologische bestrijding. Mogelijk kunnen natuurlijke vijanden worden ingezet om bietenvlieg te beheersen. Om hier meer vat op te krijgen is het nodig een inventarisatie van ei-parasieten en larf/pop-parasieten te maken en de levenscyclus van de bietenvlieg. Voor de bestrijding van de bietenvlieg is in de jaren tachtig een schadedrempel vastgesteld. Om deze te actualiseren worden twee verschillende zaaitijdstippen met elkaar vergeleken.

Opdrachtomschrijving
De stage-/afstudeeropdracht omvat de volgende aspecten en is daarom geheel naar de eisen van de opleiding en interesse van de student aan te passen: 

  • literatuuronderzoek naar waardplanten en levenscyclus van de bietenvlieg;
  • (literatuur)onderzoek naar moleculaire determinatie van onkruiden met behulp van PCR uit de maag van de bietenvlieg;
  • bietenvlieg eieren en poppen verzamelen in het veld voor inventarisatie van parasieten;
  • uitvoeren en analyseren van waarnemingen op bietenvliegproefvelden met betrekking tot schadedrempel en/of werking van middelen;
  • verslag schrijven over de uitkomsten van het onderzoek plus formuleren van eventuele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

 

Interesse?
Neem contact op met bovenstaande contactpersoon. 

« Terug naar overzicht

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.