Achterhaal oorzaak van valplekken Pagina printen

maandag 22 juni 2020

De oorzaak van valplekken in suikerbieten is goed zichtbaar zodra suikerbieten gesloten zijn. Het advies is om binnen en buiten deze valplekken planten eruit te halen en boven- en ondergronds te bekijken. Op die manier kan men wellicht het probleem voorkomen in een volgende bietenteelt.
Een te lage pH, een nutriëntentekort, bodemschimmels, aaltjes en insecten kunnen allemaal de achterblijvende groei en daarmee valplekken veroorzaken. Mocht de teler er zelf niet uit komen, dan kan men de teeltadviseur benaderen, die een diagnostiekmonster naar IRS kan opsturen als teler en adviseur samen de oorzaak niet kunnen achterhalen.

Contact: Elma Raaijmakers, Bram Hanse, Linda Frijters, André van Valen
Uitgave: 20-06-2020
Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine, nr. 3, pag. 14-15, juni 2020

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.