Publicaties Ziekten en plagen
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte 25-02-2021
Kader: Muizenschade voorkomen 25-02-2021
Het rendement van de suikerbietenteelt 25-02-2021
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021 25-02-2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details 25-02-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling 25-02-2021
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte 02-02-2021
Ziektedruk cercospora groter 27-01-2021
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora 30-12-2020
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie 15-12-2020
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 15-12-2020
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden 15-12-2020
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen 15-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus 14-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis 14-12-2020
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes 08-12-2020
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen 08-12-2020
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid 08-12-2020
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever 08-12-2020
Beheersing van vergelingsziekte 08-12-2020
Kader: Wortelrot in beeld 15-10-2020
Rotte bieten beter niet bewaren 15-10-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester 22-06-2020
Achterhaal oorzaak van valplekken 22-06-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte 28-04-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Pyrethroïden doen meer kwaad dan goed 21-04-2020
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 14-04-2020
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 14-04-2020
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten 17-03-2020
Opspoelen en herkennen bodeminsecten 17-03-2020
De beheersing van bodeminsecten 17-03-2020
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten 17-03-2020
Insectenbeheersing in de bietenteelt 17-03-2020
Driftreductie 03-03-2020
Combineer hulpmiddelen voor een succesvolle bladschimmelbeheersing 03-03-2020
Verspreiding van vergelingsziekte 03-03-2020
Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden 03-03-2020
Pyrethroïden verergeren vergelingsziekte 03-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter 02-03-2020
Kader: Voorkom muizenschade 02-03-2020
Beheersing bodeminsecten in 2020 02-03-2020
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2020 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing 12-12-2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt 12-12-2019
Nieuwsflitsen 2019 12-12-2019
Bladschimmel(s)weer in de hand 12-12-2019
Beheersing van bietenkevers en springstaarten 12-12-2019
Beheersing van vergelingsziekte 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 2019 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Oorzaken geelverkleuring op een rij 02-09-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Kader: Applicatie voorspelt schade witte bietencysteaaltjes 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Tellen en herkennen van bladluizen om vergelingsziekte te beheersen 23-04-2019
Nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst 15-04-2019
Opspoelen bodeminsecten en waardplantstatussen groene perzikluizen 15-04-2019
Herkenning bladluizen in suikerbieten 15-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
GewasBeschermingsBulletin 2019 01-03-2019
Zet aphanomyces een agronomische hak 01-03-2019
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst 01-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Bladschimmelbeheersing-van advies tot uitvoering 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
2018 ‐ Een bijzonder jaar-bijzondere diagnoses 07-12-2018
Beheersing van bladinsecten 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen 07-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kader: Alternatieven bij een verbod op neonicotinoïden 25-06-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Achterhaal de reden van plantwegval 23-04-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Nieuw adres voor IRS diagnostiek 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit 08-12-2017
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Effectieve bladschimmelbeheersing 08-12-2017
Effect van mengsels van groenbemesters op bietencysteaaltjes 08-12-2017
Grote impact verbod neonicotinoïden 07-11-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Bietenvlieg lijkt nieuw fenomeen in Nederland 12-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Rhizomanie alleen met resistentie te tackelen 27-07-2017
Interactieve video: Wortelrot in beeld 17-07-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden 02-02-2017
Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species 12-01-2017
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Insecticideresistenties bij groene perzikbladluizen 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Spuittechniek en driftreductie 09-12-2016
Bladschimmelbeheersing 09-12-2016
Bestrijding van de bietenvlieg 09-12-2016
Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen 09-12-2016
Een rotte biet? Bekijk hem goed! 17-10-2016
Herbicidenschade is te voorkomen 17-10-2016
Let op de symptomen van rhizomanie! 05-09-2016
Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor telers 05-09-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben 28-06-2016
Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand? 28-06-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Belagers in bieten: hou ze in de gaten! 25-04-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Het bodemschimmelschema - Vernieuwd schema, 2016 11-03-2016
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten 2016 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Actualiteiten 10-12-2015
Bladschimmelbestrijding 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten 10-12-2015
Aaltjesbeheersing in de suikerbietenteelt 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Laat je niet verrassen door rhizomanie 20-08-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst 30-06-2015
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Insecten herkennen, minder bietenschade 27-05-2015
Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet? 18-05-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Granulaat niet altijd rendabel in biet en cichorei 23-03-2015
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2015 10-03-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Kennis over levenscyclus bietenvlieg helpt bij beslissingen 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Ziet u door de symptomen de oorzaak nog? 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Biologie van stemphylium 11-12-2014
Bieten telen met hulp van natuurlijke vijanden 11-12-2014
Groenbemesters en ziekten en plagen 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Bladschimmelbestrijding en resistentiemanagement 11-12-2014
Perceelskeuze: houd rekening met ziekten en plagen 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding 08-09-2014
Waarnemen in suikerbieten 08-09-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Vroeg herkennen van symptomen belangrijk Bestrijding stemphylium-bladvlekken in suikerbieten 30-06-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
Bladschimmelbestrijding: het draait om de details 23-06-2014
Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt 22-05-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de bietenteelt in België en Nederland 23-04-2014
Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan 21-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Laat de bieten het verhaal vertellen 15-04-2014
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden 14-04-2014
Rekening houden met selectiviteit van insecticiden 14-04-2014
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten 24-03-2014
Later zaaien voorkomt emeltschade 21-03-2014
Bodemplagenschema 13-03-2014
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2014 05-03-2014
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten 04-03-2014
Voorkom schade door slakken 04-03-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Voorkom schade door aaltjes in bietenteelt 15-02-2014
Beheersing van bietenvlieg, het belang van waarnemen 22-01-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
Stemphylium hoe pakken we het aan? 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming 21-10-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Perceel huren voor bietenteelt? Let dan op! 24-09-2013
Herken wortelrot in het veld 21-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Haal rendement uit de groenbemester 18-06-2013
Ze veroorzaken miljoenen euro's aan schade 18-06-2013
Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen 18-06-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen 09-04-2013
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt 09-04-2013
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 09-04-2013
Achtergrondinformatie bij Gewasbeschermingsupdate 2013 26-02-2013
Compost en kalk: een stimulans voor de gezondheid van bieten 26-02-2013
Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes 26-02-2013
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2013 26-02-2013
Onderzoek aan Stemphylium spp. de veroorzaker van de gele vlekjes in suikerbiet in 2012 25-02-2013
De werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis (overbrenger van het vergelingsvirus) in Nederland in 2012 20-12-2012
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten 19-12-2012
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Problemen in 2012? Voorkom ze in 2013 18-12-2012
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Trichodoriden: maatregelen om schade te beperken 10-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Bietenpercelen 2013 nu bekalken! 11-09-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 19-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
Timing is cruciaal! 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 16-06-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 03-03-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat? 26-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 17-02-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 23-12-2010
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 22-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 22-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 22-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 01-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 23-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 23-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 23-04-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 01-04-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 29-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 29-03-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 22-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 29-01-2010
Ziekten en plagen in beeld 29-01-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Oorzaak gele necrose bekend 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 17-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 17-07-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 17-04-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 17-04-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 19-12-2008
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 05-10-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 18-07-2008
Verwijder schieters op tijd 18-07-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 18-07-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 29-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 29-02-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 29-02-2008
IRS presentatie 18-02-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Weer een bijzonder jaar 14-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 05-10-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 20-07-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 15-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 15-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 10-11-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 25-08-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 07-07-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 07-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 07-07-2006
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 07-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 07-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 07-04-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Gewasbescherming in 2006 03-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 03-03-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 27-04-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Ken uw perceel grondig! 10-03-2005
Gewasbescherming in 2005 10-03-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 28-01-2005
Schieters in 2004 08-12-2004
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Niet al het geel is gele necrose! 27-08-2004
Bladschimmels nader belicht 05-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 05-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 25-06-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 25-06-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Gewasbescherming in 2004 01-02-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 01-02-2004
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 07-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 07-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 07-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 07-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 03-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 07-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 07-03-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-10-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 02-08-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-10-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-08-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021 25-02-2021
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus 14-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis 14-12-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 14-04-2020
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 14-04-2020
Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten 17-03-2020
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2020 02-03-2020
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
GewasBeschermingsBulletin 2019 01-03-2019
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Interactieve video: Wortelrot in beeld 17-07-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species 12-01-2017
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Het bodemschimmelschema - Vernieuwd schema, 2016 11-03-2016
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten 2016 08-03-2016
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de bietenteelt in België en Nederland 23-04-2014
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden 14-04-2014
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten 24-03-2014
Bodemplagenschema 13-03-2014
Beheersing van bietenvlieg, het belang van waarnemen 22-01-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Onderzoek aan Stemphylium spp. de veroorzaker van de gele vlekjes in suikerbiet in 2012 25-02-2013
De werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis (overbrenger van het vergelingsvirus) in Nederland in 2012 20-12-2012
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten 19-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat? 26-10-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 22-03-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte 25-02-2021
Kader: Muizenschade voorkomen 25-02-2021
Het rendement van de suikerbietenteelt 25-02-2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details 25-02-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling 25-02-2021
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte 02-02-2021
Ziektedruk cercospora groter 27-01-2021
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora 30-12-2020
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie 15-12-2020
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 15-12-2020
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden 15-12-2020
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen 15-12-2020
Kader: Wortelrot in beeld 15-10-2020
Rotte bieten beter niet bewaren 15-10-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester 22-06-2020
Achterhaal oorzaak van valplekken 22-06-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte 28-04-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Pyrethroïden doen meer kwaad dan goed 21-04-2020
Driftreductie 03-03-2020
Combineer hulpmiddelen voor een succesvolle bladschimmelbeheersing 03-03-2020
Verspreiding van vergelingsziekte 03-03-2020
Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden 03-03-2020
Pyrethroïden verergeren vergelingsziekte 03-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter 02-03-2020
Kader: Voorkom muizenschade 02-03-2020
Beheersing bodeminsecten in 2020 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 2019 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Oorzaken geelverkleuring op een rij 02-09-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Kader: Applicatie voorspelt schade witte bietencysteaaltjes 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Tellen en herkennen van bladluizen om vergelingsziekte te beheersen 23-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
Zet aphanomyces een agronomische hak 01-03-2019
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst 01-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kader: Alternatieven bij een verbod op neonicotinoïden 25-06-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Achterhaal de reden van plantwegval 23-04-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Nieuw adres voor IRS diagnostiek 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Grote impact verbod neonicotinoïden 07-11-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Bietenvlieg lijkt nieuw fenomeen in Nederland 12-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Rhizomanie alleen met resistentie te tackelen 27-07-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden 02-02-2017
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Een rotte biet? Bekijk hem goed! 17-10-2016
Herbicidenschade is te voorkomen 17-10-2016
Let op de symptomen van rhizomanie! 05-09-2016
Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor telers 05-09-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben 28-06-2016
Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand? 28-06-2016
Belagers in bieten: hou ze in de gaten! 25-04-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Aaltjesbeheersing in de suikerbietenteelt 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Laat je niet verrassen door rhizomanie 20-08-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst 30-06-2015
Insecten herkennen, minder bietenschade 27-05-2015
Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet? 18-05-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Granulaat niet altijd rendabel in biet en cichorei 23-03-2015
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2015 10-03-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Kennis over levenscyclus bietenvlieg helpt bij beslissingen 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Perceelskeuze: houd rekening met ziekten en plagen 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding 08-09-2014
Waarnemen in suikerbieten 08-09-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Vroeg herkennen van symptomen belangrijk Bestrijding stemphylium-bladvlekken in suikerbieten 30-06-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
Bladschimmelbestrijding: het draait om de details 23-06-2014
Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt 22-05-2014
Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan 21-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Laat de bieten het verhaal vertellen 15-04-2014
Rekening houden met selectiviteit van insecticiden 14-04-2014
Later zaaien voorkomt emeltschade 21-03-2014
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2014 05-03-2014
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten 04-03-2014
Voorkom schade door slakken 04-03-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Voorkom schade door aaltjes in bietenteelt 15-02-2014
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming 21-10-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Perceel huren voor bietenteelt? Let dan op! 24-09-2013
Herken wortelrot in het veld 21-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Haal rendement uit de groenbemester 18-06-2013
Ze veroorzaken miljoenen euro's aan schade 18-06-2013
Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen 18-06-2013
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen 09-04-2013
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt 09-04-2013
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 09-04-2013
Achtergrondinformatie bij Gewasbeschermingsupdate 2013 26-02-2013
Compost en kalk: een stimulans voor de gezondheid van bieten 26-02-2013
Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes 26-02-2013
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2013 26-02-2013
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Problemen in 2012? Voorkom ze in 2013 18-12-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Bietenpercelen 2013 nu bekalken! 11-09-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
Timing is cruciaal! 19-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 16-06-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 03-03-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 17-02-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 23-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 22-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 22-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 22-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 22-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 01-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 23-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 23-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 23-04-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 01-04-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 29-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 29-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 29-01-2010
Ziekten en plagen in beeld 29-01-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Oorzaak gele necrose bekend 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 17-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 17-07-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 17-04-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 17-04-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 19-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 05-10-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 18-07-2008
Verwijder schieters op tijd 18-07-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 18-07-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 29-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 29-02-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 29-02-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
Weer een bijzonder jaar 14-12-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 05-10-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 20-07-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 15-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 15-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 10-11-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 25-08-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 07-07-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 07-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 07-07-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 07-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 07-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 07-04-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Gewasbescherming in 2006 03-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 03-03-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Ken uw perceel grondig! 10-03-2005
Gewasbescherming in 2005 10-03-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 28-01-2005
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Niet al het geel is gele necrose! 27-08-2004
Bladschimmels nader belicht 05-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 05-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 25-06-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 25-06-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Gewasbescherming in 2004 01-02-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 01-02-2004
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 07-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 07-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 07-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 07-07-2003
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 03-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 07-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 07-03-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-10-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 02-08-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-10-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-08-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes 08-12-2020
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen 08-12-2020
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid 08-12-2020
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever 08-12-2020
Beheersing van vergelingsziekte 08-12-2020
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Opspoelen en herkennen bodeminsecten 17-03-2020
De beheersing van bodeminsecten 17-03-2020
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten 17-03-2020
Insectenbeheersing in de bietenteelt 17-03-2020
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing 12-12-2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt 12-12-2019
Nieuwsflitsen 2019 12-12-2019
Bladschimmel(s)weer in de hand 12-12-2019
Beheersing van bietenkevers en springstaarten 12-12-2019
Beheersing van vergelingsziekte 12-12-2019
Nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst 15-04-2019
Opspoelen bodeminsecten en waardplantstatussen groene perzikluizen 15-04-2019
Herkenning bladluizen in suikerbieten 15-04-2019
Bladschimmelbeheersing-van advies tot uitvoering 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
2018 ‐ Een bijzonder jaar-bijzondere diagnoses 07-12-2018
Beheersing van bladinsecten 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen 07-12-2018
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit 08-12-2017
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Effectieve bladschimmelbeheersing 08-12-2017
Effect van mengsels van groenbemesters op bietencysteaaltjes 08-12-2017
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Insecticideresistenties bij groene perzikbladluizen 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Spuittechniek en driftreductie 09-12-2016
Bladschimmelbeheersing 09-12-2016
Bestrijding van de bietenvlieg 09-12-2016
Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen 09-12-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bladschimmelbestrijding 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten 10-12-2015
Ziet u door de symptomen de oorzaak nog? 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Biologie van stemphylium 11-12-2014
Bieten telen met hulp van natuurlijke vijanden 11-12-2014
Groenbemesters en ziekten en plagen 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Bladschimmelbestrijding en resistentiemanagement 11-12-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
Stemphylium hoe pakken we het aan? 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Trichodoriden: maatregelen om schade te beperken 10-12-2012
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
IRS presentatie 18-02-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 27-04-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Schieters in 2004 08-12-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.