Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels Pagina printen

dinsdag 11 juni 2019

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond van het perceel. Dit jaar zijn de verschillen in ontwikkeling tussen percelen in dezelfde regio als gevolg van de weersomstandigheden heel groot. Daardoor zullen sommige percelen al (bijna) gesloten zijn terwijl andere nog heel open staan.

Wekelijks waarnemen vanaf de gewassluiting
In alle rassen wordt de schadedrempel bereikt als de eerste vlekjes in het betreffende perceel worden waargenomen. Om schade door bladschimmels te voorkomen is dan een bespuiting met een fungicide nodig. Daarom is het belangrijk om na de gewassluiting te beginnen met het waarnemen op bladschimmels. Het beste kunt u dit elke week een keer doen op wisselende gedeelten van het perceel.

Ondersteuning voor waarnemen
De bladschimmelwaarschuwingsdienst waarschuwt als er op twee percelen in een regio bladschimmels (roest, meeldauw, ramularia, cercospora of stemphylium) gevonden en door het IRS geverifieerd zijn. De sms die ontvangt van Suiker Unie, is geen advies om te gaan spuiten, maar een aansporing om te gaan kijken in het perceel. Pas wanneer er in uw perceel daadwerkelijk aantasting door een bladschimmel zit is het nodig om een fungicidenbespuiting uit te voeren. Wanneer men zonder waar te nemen spuit, is het risico heel groot dat er juist te vroeg of juist te laat gespoten wordt. In beide gevallen leidt dit tot een veel slechtere bladschimmelbeheersing, omdat de timing niet goed is. Om u als teler te helpen bij een betere timing is via het COSUN-ledenportaal onder BAS (Bieten Advies Systeem) inzicht te krijgen in de infectiekansen op basis van het in suikerbietenpercelen gemeten microklimaat. Het betreft een systeem in ontwikkeling, maar als teler kunt u er dit jaar al uw voordeel mee doen.

Op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmel) kunt u meer details lezen over het herkennen van de bladschimmels. 

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!


Een net gesloten gewas. Na de sluiting kunnen bladschimmels zich in het gewas ontwikkelen. Begin daarom zodra het gewas gesloten is met de wekelijkse controle op bladschimmels.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.