Nieuws uit de bietenkliniek: aaltjes Pagina printen

woensdag 5 juni 2019

Bij diagnostiek zijn er al meerdere monsters binnengekomen met bietencystenaaltjes op de wortels en vertakkingen van de wortel door trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Bietencysteaaltjes
Er zijn bij diagnostiek ook dit jaar weer enkele monsters binnengekomen met flinke hoeveelheden bietencysten op de wortels. Op dit moment is daar niets meer aan te doen, maar voor de komende keer dat een teler op dit perceel bieten teelt wel. Voorbeelden van maatregelen zijn het telen van partieel resistente bietenrassen, de teelt van resistente bladrammenas en/of gele mosterd en een ruimere rotatie met waardgewassen. Daarom is het belangrijk om aantasting door bietencysteaaltjes in het veld te herkennen. Op dit moment is dit te herkennen aan planten die achterblijven in groei. Bieten kunnen daarbij vanaf de gewassluiting ook snel slaphangen en vanaf de zomer is vaak magnesiumgebrek zichtbaar. Ook zijn suikerbieten op percelen met een besmetting van bietencysteaaltjes vatbaarder voor verwelkingsziekte verticillium.

Trichodoriden (vrijlevende aaltjes)
Ook het trichodorideaaltje veroorzaakt vaak pleksgewijs schade. De planten op deze plekken blijven achter in groei en in de rij en tussen de rijen wisselen grote en kleine planten elkaar af. Door het aanprikken van de wortels ontstaat een vertakt wortelstelsel. Ook dit kan resulteren in een lagere opbrengst. Verhogen van de pH en toevoegen van extra organische stof kan problemen in de toekomst beperken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de soorten aaltjes en maatregelen om in dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Aaltjes’.


Foto 1. Cysten van het bietencysteaaltje op de wortels van een jonge bietenplant.


Foto 2. Vertakkingen als gevolg van trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Contact: Linda Frijters,Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.