Tijdig doodspuiten van het anti-stuifdek Pagina printen

maandag 20 mei 2019

Hoewel het op veel bietenpercelen nog te vroeg is en de bieten nog maar klein zijn, is het zaak om op te letten dat het stuifdek tijdig wordt doodgespoten. Als de gerst te groot wordt, gaat deze concurreren met de bietenplantjes en is het stuifdek ook lastiger te bestrijden.

Wat is ‘op tijd’?
Het beste moment voor het doodspuiten van de gerst is voordat het uitstoelen begint. De gerst is op dat moment ongeveer vijftien centimeter hoog. Tot dat moment is de bestrijding het meest effectief, na het uitstoelen valt het resultaat in de praktijk tegen en kunnen de bieten hinder ondervinden van de gerst. Het is wel belangrijk om de gerst niet te vroeg dood te spuiten, er kan dan nog stuifschade optreden.

Middelenkeuze en dosering
Het bestrijden van het anti-stuifdek kan met diverse grassenmiddelen uitgevoerd worden. Dit kan met een lage dosering, gelijktijdig met een LDS-bespuiting. Het resultaat kan hierbij soms tegenvallen. Er kan ook gekozen worden voor een aparte bespuiting in een hogere dosering. Bij gerst die gemiddeld al hoger dan vijftien centimeter staat, is de tweede mogelijkheid het meest geschikt.  

De beschikbare middelen en bijhorende doseringen staan in het GewasbeschermingsBulletin op pagina 13. Overige informatie over het anti-stuifdek en stuifbeperkende maatregelen staan in de teelthandleiding.


Op dit perceel is het stuifdek te laat doodgespoten in een LDS-bespuiting.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.