Let op voor bovengrondse schade door de bietenkever Pagina printen

maandag 13 mei 2019

Jonge bietenplanten kunnen erg gevoelig zijn voor schade door bietenkevers. Ondergrondse schade aan wortels wordt beperkt door pillenzaad met Force (foto 1). Echter, bovengronds zijn de planten niet beschermd. Om schade door bietenkevers te voorkomen is het belangrijk regelmatig te blijven controleren op de aanwezigheid van deze kevertjes. Kijk hierbij niet alleen naar gaatjes in de bladeren, maar ook naar het hart van de plant (foto 2a en 2b). Een gaatje in het blad is namelijk niet erg, maar bij ernstige aantasting kunnen de hartjes van de suikerbietenplanten volledig worden vernietigd en zal de plant niet meer verder groeien. Zie voor meer informatie over bietenkevertjes het bericht: ‘Insectenschade voorkomen in 2019: de bietenkever’.

Zet pyrethroïden op het juiste moment in
Voor de beheersing van bietenkevers kunnen pyrethroïden (Decis, Karate Zeon of Sumicidin Super) ingezet worden. Het is hierbij essentieel om tijdens de bespuiting de kevertjes goed te raken. Voer daarom alleen een bespuiting uit wanneer de kevers bovengronds zichtbaar zijn en gebruik voldoende water (500 L/ha), zie ook: ‘Bietenkevers bovengronds actief’ (foto 3). Controleer iedere dag, want bij zeer zware aantasting is één bespuiting onvoldoende. Let wel op dat een bespuiting met pyrethroïden niet alleen bietenkevertjes, maar ook natuurlijke vijanden van o.a. de groene perzikluis doodt.


Foto 1: Bietenkevertjes vreten ondergronds aan de wortels en hypocotyl van de plant. Bovengronds veroorzaken ze gaatjes in het blad, voornamelijk aan de bladrand. Gaatjes aan de bladranden veroorzaken geen schade.


Foto 2a: Ga niet alleen op zoek naar gaatjes in de bladeren, kijk ook goed in het hart van de plant. Een plant die niet is aangetast door bietenkevertjes heeft een groen hart waarin de nieuwe bladeren zichtbaar zijn.


Foto 2b. Wanneer het hart is weggevreten, kleurt het zwart. Dit is beter zichtbaar met behulp van een loep. Een dergelijke plant zal zich niet verder ontwikkelen en uiteindelijk sterven.


Foto 3: Wanneer de kevertjes in grote aantallen aanwezig zijn, kunnen ze massaal het hart uit de plant eten.

Contact: Linda Frijters

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.