Trage groei door koud voorjaar Pagina printen

vrijdag 10 mei 2019

In met name het noorden van het land ontwikkelen de bieten zich niet of nauwelijks. In enkele gevallen wordt dit, deels onterecht, toegewezen aan stuifschade. Op meerdere percelen in Noord-Nederland, ook waar geen sprake is geweest van stuiven, blijft de groei van bieten achter. Dit heeft voornamelijk te maken met de lage temperaturen van dit moment, waar de groei sterk afhankelijk van is.

Temperatuursom als leidraad
De temperatuursom voor bieten (gemiddelde etmaaltemperatuur - 3ºC * het aantal dagen) geeft een goede indicatie van de te verwachten opkomst en de groeipuntsdatum, het moment dat de bieten overgaan op de productie van suiker. In de IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’ is de temperatuursom per IRS-regio te zien. Op de Zeeuwse eilanden is deze op dit moment 265 graaddagen, gemeten vanaf de gemiddelde zaaidatum van 2019: 7 april. Op de Noordelijke klei blijft de temperatuursom met 219 graaddagen 46 graaddagen achter. De gemiddelde temperatuursom in Nederland is momenteel 244 graaddagen. Dat is 19 graaddagen lager dan het twintigjarig gemiddelde en ten opzichte van vorig jaar maar liefst 94 graaddagen.
Ook de nachtvorst waar de afgelopen weken enkele keren sprake van is geweest, draagt niet bij aan een snelle groei van de bieten.

De onderstaande grafiek laat de gemiddelde dagtemperatuur in de IRS-regio Noordelijk dal/veen zien. Hierin is goed te zien dat de temperatuur van de afgelopen weken duidelijk onder het twintigjarig gemiddelde ligt. Zeker ten opzichte van vorig jaar is dit voorjaar een stuk kouder tot op heden.

 
De gemiddelde dagtemperatuur in IRS-regio Noordelijk dal/veen ligt lager dan het twintigjarig gemiddelde.

Meerdere factoren
Naast de lage temperatuursom kunnen stuifschade en korstvorming de bieten ook op een achterstand zetten. Houd uw perceel in de gaten om de gewasstand te volgen en leg telstroken aan om de ontwikkeling te volgen, zie ook het bericht ‘Volg de opkomst van bieten met telstroken’. Bij ernstige wegval van planten kan de IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’ helpen om de financiële haalbaarheid van overzaaien te berekenen. Ook om de weergegevens in uw gebied te bekijken kan de applicatie geraadpleegd worden. Naarmate het seizoen vordert zal overzaaien zich minder snel terugverdienen door het kortere groeiseizoen.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.