Vreterij aan bieten door snuitkever Pagina printen

vrijdag 10 mei 2019

Bij IRS-diagnostiek zijn verschillende meldingen van vreterij aan jonge bietenplanten binnengekomen. De bladeren worden deels of geheel weggevreten. Uit de rand van de bladeren worden boogvormige stukken gevreten (foto 1). Bij een zware aantasting blijven alleen nog de bladnerven van de oudere bladeren over (foto 2).

Snuitkever
Deze vraatplekken ontstaan door snuitkevers. Meestal betreft het de grijze bolsnuitkever, maar ook andere snuitkevers kunnen schade veroorzaken. Het is een vrij grote bolvormige kever met een bruin gestreept schild (foto 3). Snuitkevers zijn meestal ’s nachts actief en overdag bevinden ze zich in de bodem. Een bodemmonster meesturen naar het diagnostieklab is daarom aan te bevelen bij het vermoeden van snuitkeveraantasting. Snuitkevers komen vooral voor op zandgronden in de buurt van bossen na zachte winters.

Bestrijding incidenteel noodzakelijk
De schade die de snuitkever veroorzaakt is over het algemeen gering. Incidenteel kan behoorlijke schade ontstaan en is een bespuiting noodzakelijk. Bestrijden kan met pyrethroïden, Calypso of Bariard. Zorg wel dat u de snuitkevers raakt. Omdat ze vaak vanuit bosranden komen, is het meestal niet nodig om het hele perceel te behandelen.


Foto 1. Boogvormige vraatplekken aan de rand van het blad.


Foto 2. Blad is weggevreten op nerven na.


Foto 3. Grijze bolsnuitkever is vaak alleen ’s nachts actief op zandgronden.

Contact: Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.