Informatie over Energieboerderij nu online beschikbaar Pagina printen

vrijdag 6 maart 2009

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil vastleggen en verbeteren. Dit vindt plaats onder praktijkomstandigheden op basis van integrale metingen en waarnemingen. Het project is gestart met drie biomassaketens, waarbij bio-energie wordt geproduceerd:

  • maïs voor biogas via covergisting; 
  • suikerbieten voor biogas via vergisting;
  • koolzaad, waarvan het zaad wordt geperst tot pure plantaardige olie.

Het IRS is voor suikerbieten bij het project betrokken.

Er zijn voor Energieboerderij 3 IRS publicaties verschenen:

En een artikel:

En de eindrapportage:

Contact: Bram Hanse,Toon Huijbregts

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.