Insectenschade voorkomen in 2019: wortelduizendpoten Pagina printen

maandag 1 april 2019

Vanwege het verbod op de neonicotinoïden in het bietenzaad, verandert er behoorlijk wat voor telers op het gebied van insectenbeheersing. Daarom besteden we extra aandacht aan insecten, waaronder ook bodemplagen zoals wortelduizendpoten.

De wortelduizendpoot
De wortelduizendpoot (Scutigerella immaculata) is eigenlijk geen insect, maar behoort tot de geleedpotigen. Wortelduizendpoten zijn 5 tot 7 mm lang en cremewit van kleur. Qua kleur lijken ze veel op de ondergrondse springstaarten, maar ze zijn duidelijk langer. Jonge larven van wortelduizendpoten hebben 6 poten en iedere keer dat ze vervellen komt er een paar bij, tot maximaal 12 paar poten. Wortelduizendpoten komen het meeste voor op klei- en lössgronden met een hoog organisch stofgehalte. Ze leven vooral van dood organisch materiaal en hierdoor heeft vruchtwisseling geen invloed op de aanwezigheid van wortelduizendpoten. Ze kunnen tot wel 4 jaar oud worden.

Schade herkennen en beheersen
Wortelduizendpoten veroorzaken schade aan suikerbieten door aan de wortels en de stengel van jonge bietenplanten (kiemplant tot aan het zes- tot achtbladstadium) te vreten. Bij aangetaste planten zijn vaak langgerekte vraatplekken zichtbaar. Dit kan leiden tot plantwegval. Vaak is ook wortelrot zichtbaar bij aangetaste planten. Wortelduizendpoten veroorzaken vooral aantasting onder koude en vochtige omstandigheden, op percelen met veel organische stof. Schade aan wortels en hypocotyl is te beperken door preventief gebruik te maken van pillenzaad met Force.

Wortelduizendpoten bekijken
Het vaststellen van wortelduizendpoten in de bovenste laag is nu al mogelijk door grond van het perceel te verzamelen en op te spoelen in een emmer met water. Soms komen wortelduizendpoten dan al vanzelf bovendrijven. Is dit niet het geval, dan kan het water met de grond over een zeef (ca 1 mm maaswijdte) worden gegoten en blijven de wortelduizendpoten achter op de zeef. Als er geen wortelduizendpoten worden aangetroffen op deze manier, betekent dat overigens niet dat er geen zitten, want ze kunnen tot wel 1,20 m diep in de grond aanwezig zijn.

Meer informatie
Informatie over wortelduizendpoten is te vinden in de teelthandleiding ‘Insecten’, in het ‘Bodemplagenschema’ en in het bericht ‘Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019’.

Foto 1.  Een wortelduizendpoot (5-7 mm lang) kan op bietenpercelen met een zware klei- of lössgrond veel schade veroorzaken.


Foto 2.  Een wortelduizendpoot (Foto Proefstation voor Bloemisterij).Foto 3.  Schade door wortelduizendpoten kenmerkt zich door langgerekte vraatplekken op wortels en stengel.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.