IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar Pagina printen

woensdag 10 april 2019

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende bieten te achterhalen. Het is ook voor dit teeltseizoen belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw bietenperceel achtereenvolgens:

1.  de applicatie ‘ziekten en plagen’ via de computer of de IRS-App op uw smartphone;

2.  uw buitendienstmedewerker van Suiker Unie of uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen;

3.  komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Monsters, die worden ingestuurd door telers zelf, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Dit omdat hetzelfde probleem vaker speelt op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. Uiteraard mag u uw teeltadviseur wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek, mocht uw teeltadviseur deze mogelijkheid nog niet kennen.

Meer informatie, evenals het inzendformulier, kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek.

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS

p.a. Cosun innovation center

Diagnostiek

Postbus 20

4670 AA Dinteloord

Telefoon 0165 - 516 070

e-mail: diagnostiek@irs.nl

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.


Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De plant op de foto is aangetast door bietenkevertjes.

Contact: diagnostiek@irs.nl

 


Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.