Discussie over bijensterfte Pagina printen

woensdag 16 april 2014

Sinds augustus 2009 is er in de media de nodige discussie over de wintersterfte van bijenvolken in de laatste jaren. Sommigen claimen een relatie met het gebruik van bepaalde insecticiden en roepen op tot een verbod of moratorium voor neonicotinoiden. Insecticiden, zoals Poncho Beta en Sombrero, hebben ook een toelating in gepilleerd suikerbietenzaad. Een dergelijke intrekking zou ongeveer 75% van het Nederlandse bietenareaal raken. Dit was in augustus 2009 alle reden voor het IRS om de informatie over de specifieke toepassing van deze middelen in de Nederlandse bietenteelt op een rij te zetten in relatie tot mogelijke blootstelling aan bijen. Bovendien schatten we in wat de impact is van een verbod van neonicotinoiden op de bietenteelt.

Onze conclusie is dat er geen fundament is voor het intrekken van de specifieke toelating van neonicotinoiden in gepilleerd suikerbietenzaad.

Lees verder: 'Neonicotinoiden in de Nederlandse suikerbietenteelt' (update 24 april 2015).

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.