Nieuws uit de bietenkliniek: ander soort emelten Pagina printen

woensdag 4 mei 2011

Dit jaar is er enorm veel aantasting in suikerbieten door emelten geweest in vergelijking met voorgaande jaren. Al eerder hebben wij op onze website bericht over emelten. We vermoedden toen dat de schade snel zou stoppen, omdat het zeer droog is gebleven. Echter, dit bleek niet het geval te zijn.
 
In Nederland zorgen de emelten (larven) van de Tipula-soort regelmatig voor schade in bieten. De langpootmuggen van deze soorten zijn bruin van kleur. De larven worden over het algemeen 3 tot 4 cm lang. Ze komen vooral ’s nachts boven de grond en vreten dan vervolgens aan de bladeren en stengel van de bieten. Bij droog weer komt de emelt niet of nauwelijks boven de grond en bij die omstandigheden blijft de schade dan ook meestal beperkt.
 
Dit jaar zien we, ondanks de droogte, toch veel emeltenschade. Nieuwe schademeldingen komen er nu nauwelijks meer bij. Op percelen waar schade is geweest, konden afgelopen week de langpootmuggen worden waargenomen (foto 1). In de grond waren de lege poppen te vinden. De langpootmuggen zijn erg opvallend door hun gele kleur. Over de rug lopen zwarte strepen. De larven (emelten) van deze soort (Nephrotoma) blijven kleiner dan de larven van Tipula. Ze zijn maximaal 1 tot 1,5 cm lang. Onze Belgische collega’s van het KBIVB hebben hierover al contact gehad met onderzoekers van de universiteit van Gembloux en zij stellen dat deze soort niet of nauwelijks boven de grond komt, waardoor er alleen maar ondergrondse schade ontstaat. Ook bij droogte vreten zij gewoon door. In tegenstelling tot Tipula, die de voorkeur heeft voor grasachtigen, legt Nephrotoma haar eieren ook op kale percelen. De laatste keer dat deze soort voor zo’n massale schade heeft gezorgd is circa 25 jaar geleden.
 
Op dit moment zijn de meeste emelten verpopt of aan het verpoppen, waardoor de schade dus snel zal stoppen.
 
 
   Foto 1. Langpootmug van de Nephrotoma-soort.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.