Aaltjesmonsters nemen Pagina printen

dinsdag 22 september 2015

Gezien de schade die aaltjes in de bietenteelt kunnen veroorzaken, is het verstandig om de aaltjessituatie op een perceel in kaart te brengen. Niet alleen bietencysteaaltjes veroorzaken schade in bieten, ook vrijlevende wortelaaltjes (trichodoriden), wortelknobbelaaltjes en stengelaaltjes.

De manier waarop u het beste kunt bemonsteren hangt af van vele factoren, waaronder perceelsgrootte en het tijdstip.

Meer hierover vindt u in de brochure ‘Bemonsteren op aaltjes – doe het met regelmaat’. Een overzicht van het juiste bemonsteringstijdstip vindt u in onderstaand schema.


Slapende bieten op het perceel als gevolg van bietencysteaaltjes. Neem een grondmonster op het suikerbietenperceel voor 2016 om maatregelen te nemen die aaltjesschade zoveel mogelijk voorkomen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.