Resultaten SUSY-project compleet! Pagina printen

woensdag 16 november 2011

Sinds de start van de bedrijfsparenstudie SUSY (Speeding Up Sugar Yield) zijn in veel IRS-berichten en publicaties gegevens uit dit project gebruikt. Vaak betrof het één of slechts enkele onderwerpen die aan de orde kwamen. Nu zijn alle resultaten uit het SUSY-project gebundeld in een IRS-publicatie en in een proefschrift. SUSY was onderdeel van het rendementsverbeteringsproject van het IRS.
 
Achterliggend idee van de bedrijfsparenstudie was dat het verschil in suikeropbrengst tussen telers binnen een teeltgebied in Nederland groter is dan tussen verschillende teeltgebieden. In elk teeltgebied is altijd een groep telers in staat onder vergelijkbare condities, wat betreft grond en weer, systematisch hogere suikeropbrengsten te behalen. Binnen het SUSY-project zijn in de periode 2006-2008 26 bedrijfsparen gevolgd om inzicht te krijgen in de oorzaken van deze opbrengstverschillen. Van elk perceel in het SUSY-project zijn bijna 800 variabelen gemeten en berekend. De resultaten van deze grote dataset staan in de IRS-publicatie 11P02 ‘Onderzoek verbetering rendement suikerbieten’ beschreven. Het onderzoek verbetering rendement suikerbietenteelt heeft veel bruikbare data opgeleverd. Zoveel zelfs dat u ook de komende jaren nog veel van deze uitkomsten zult terug zien in onze berichten.
 
Vanwege de grote hoeveelheid gegevens in het SUSY-project bleek het ook heel geschikt als promotiestudie. Dit traject is via een goede internationale samenwerking, in dit geval met ons Duitse zusterinstituut Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ), aan de Universiteit van Göttingen uitgevoerd. Het Engelstalige proefschrift kunt u hier downloaden.
 
De kern van het SUSY-project laat zich samenvatten als: hogere suikeropbrengsten zijn mogelijk én vragen geen extra kosten, timing en kwaliteit van teeltmaatregelen maken een wereld van verschil! Zie voor meer informatie de IRS-publicatie, het proefschrift, maar lees ook dit artikel.
 
Na zijn promotie kreeg Bram Hanse een persoonlijke hoed, gemaakt door collega-promovendi. Zie ‘Bram Hanse promoveert op SUSY’ voor meer foto’s.


Volg het IRS ook op:        

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.