Identificatie van gele vlekjes Pagina printen

donderdag 8 december 2011

In een eerder bericht stond waar de ‘gele vlekjes’ voorkomen en wat de symptomen zijn (foto 1). Dit bericht sloot af met de zin dat werd onderzocht wat de veroorzaker van de ‘gele vlekjes’ is. Hiervoor heeft het IRS een serie proeven gedaan om de symptomen onder geconditioneerde omstandigheden (klimaatkamer) te reproduceren.
 
Schimmel
Afgelopen november was het zover. Er is een toets ingezet met twee soorten schimmels, namelijk alternaria en stemphylium. Beide zijn veelvuldig uit de vlekjes van de ingezonden bladmonsters geïsoleerd. Van elke schimmel zijn twee isolaten van verschillende herkomsten getoetst. Al na een week waren de symptomen op de bietenplant zichtbaar en bleken de isolaten van stemphylium massaal bladvlekken te veroorzaken (foto 2 en 3), maar waren beide alternaria-isolaten niet in staat om symptomen te reproduceren op onbeschadigd blad (foto 4), net als de planten die niet met schimmels waren bespoten (foto 5). Stemphylium kon de symptomen zonder en ook met extra stress voor de bietenplant (lage pH en veel bietencysteaaltjes) veroorzaken (foto 6). De veroorzaker van de ‘gele vlekjes’ is dus zeer waarschijnlijk stemphylium. Aan nadere identificatie welke soort stemphylium het precies is, wordt nog gewerkt. Ter controle wordt de klimaatkamertoets in 2012 herhaald en uit de vlekjes de schimmel opnieuw voor identificatie geïsoleerd.
 
Goed nieuws
Het is goed nieuws dat de veroorzaker van de ‘gele vlekjes’ nu bekend is. Zo kunnen we gericht naar een oplossing zoeken. Inmiddels is uit diverse veldproeven duidelijk geworden dat de in suikerbieten toegelaten fungiciden niet of nauwelijks werkzaam zijn tegen stemphylium. Daarom wordt achter de schermen gezocht naar de mogelijkheden om fungiciden die wel werken in suikerbieten toegelaten te krijgen.
 
De vlekjes
In het seizoen 2007 werd voor het eerst het fenomeen ‘gele vlekjes’ waargenomen. Het betrof monsters die ingezonden werden naar de afdeling Diagnostiek van het IRS. Sindsdien is er elk jaar melding gedaan van aantasting van suikerbieten door de ‘gele vlekjes’. In IRS-proeven bedroeg de opbrengstschade tot 20%.
 
Foto 1. De gele vlekjes in het veld.

Foto 2. Aantasting met ‘gele vlekjes’ door stemphylium.

Foto 3. Rond de vlekjes is het geel.


Foto 4. Alternaria-isolaten waren niet in staat de symptomen te reproduceren.
 

Foto 5. Ook bij de controle met water waren er geen symptomen.
 

Foto 6. Bladvlekken veroorzaakt door stemphylium.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.