Koolstofdioxide vastleggen: suikerbieten zijn er goed in! Pagina printen

maandag 25 juni 2012

Suikerbieten in Nederland hebben een hoge opbrengst. Door ons milde klimaat met regelmatige en voldoende neerslag, kunnen de bieten lang en vaak ongestoord doorgroeien. Dit resulteert in hoge opbrengsten per hectare. Zonlicht, water en koolstofdioxide (CO2) vormen hiervoor de ingrediënten. Macro-elementen (bijvoorbeeld stikstof) en micro-elementen (zoals mangaan, magnesium en borium) maken deze fotosynthesereactie mogelijk, maar komen niet in de suiker terecht.

CO2-vastlegging
Doordat er voor de productie van suiker alleen zonlicht, water en CO2 nodig zijn, is de suikeropbrengst een goede indicatie voor de vastgelegde hoeveelheid COper hectare. De gemiddelde suikeropbrengst van de laatste drie jaar bedroeg 13,4 ton suiker per hectare. Dit houdt in 30.062 kilogram vastgelegde COper hectare.

Hoewel het loof vaak op het land achterblijft, was ook voor de vorming ervan COnodig. Uit de gegevens van het afgeronde project Energieboerderij blijkt dat er gemiddeld 40 ton loof per hectare op de bieten staat. Het loof is daardoor goed voor de vastlegging van nog eens 7.717 kilogram COper hectare. Bij een gemiddelde opbrengst betekent dit totaal door één hectare bieten dus bijna 38.000 kg COopname. 

 


Een hectare suikerbieten vangt gemiddeld bijna 38.000 kg CO2 op.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.