Bladschimmelbestrijding nu nog zelden rendabel Pagina printen

vrijdag 9 oktober 2020

In elke regio zijn bietenpercelen te vinden waar een zware aantasting van cercospora voorkomt. Door de bladschimmelaantasting kleurt het loof bruin en sterft af. De vlekjes die er zitten zijn niet weg te spuiten. U kunt hoogstens het groene blad (of groene bladdelen) gezond houden. In de eerste helft van oktober is een bespuiting nauwelijks rendabel, zelfs niet wanneer de bieten laat (december-januari) gerooid worden. Na half oktober is het vrijwel nooit meer rendabel.

Moet er nog gespoten worden?
De aantasting (vlekjes) van een bladschimmel die er zit kunt u niet wegspuiten. U kunt hoogstens het gezonde blad (of gezonde bladdelen) gezond houden. Als er veel blad bruin of afgestorven is, is de schade al gedaan. Het doel van bladschimmelbestrijding is om te voorkomen dat het loof afsterft, zodat half oktober de grond nog bedekt is met groen loof. Bij koeler weer zal met name cercospora zich veel minder snel ontwikkelen en daardoor minder schade doen. Stemphylium, roest en ramularia kunnen zich bij lagere temperaturen nog wel uitbreiden en nieuwe vlekjes vormen. Naarmate het najaar vordert, neemt de groei van de suikerbieten af. Hierdoor zal een behandeling tegen bladschimmels op dit moment vrijwel niet rendabel zijn, maar het kan wel helpen om de achterblijvende besmetting op het perceel laag te houden. Dit is vooral bij cercospora een voordeel voor de volgende bietenteelt op dat perceel bij een teelt van 1 op 4 of krapper. In de eerste helft van oktober is een bespuiting nauwelijks rendabel, zelfs wanneer de bieten laat (december-januari) gerooid worden. Na half oktober is het vrijwel nooit meer rendabel. Let voor de oogst op de veiligheidstermijn van het middel dat bij de laatste bespuiting is gebruikt.

De veiligheidstermijn is de tijd tussen de laatste bespuiting en de oogst van de suikerbieten en deze is:

- 21 dagen voor Sphere, Difure Solo;

- 28 dagen voor Score 250 EC, Borgi, Mavita 250 EC, Retengo Plust en Spyrale;

- 35 dagen voor Bicanta en Mirador Xtra;

- 46 dagen voor Opus Team (op te gebruiken tot uiterlijk 31-10-2020).

Zie voor meer informatie over bladschimmels: www.irs.nl/bladschimmel.


Foto 1. Percelen die (zoals de rijen links tot het midden van de foto) nu nog de grond bedekt hebben met groen loof zullen zonder noemenswaardige schade aan de suikeropbrengst de oogst halen. Een zware aantasting van cercospora is niet meer weg te spuiten. Daarnaast is de schade al gedaan (rijen rechts op de foto).

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.