Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar Pagina printen

vrijdag 19 juni 2020

Eind april hebben we de eerste overschrijdingen van de schadedrempel van de groene bladluizen gezien. Sinds een week zijn de eerste verschijnselen van vergelingsziekte (BMYV, BChV en BYV) zichtbaar in bietenpercelen.

Symptomen vergelingsziekte
Planten met vergelingsziekte kunnen solitair voorkomen op een bietenperceel of in scherp afgeronde ronde plekken. In het begin worden de planten lichter van kleur en vervolgens kleuren zij geel. Het schadebeeld lijkt dan sterk op magnesiumgebrek. Bij vergelingsziekte zijn de aangetaste bladeren dikker, brozer en voelen leerachtig aan dan bij magnesiumgebrek. Bij planten die zijn aangetast door vergelingsziekte, kleuren alleen die bladeren geel, die jonger zijn dan het blad waarop de infectie heeft plaatsgevonden. Zo is terug te herleiden wanneer de infectie heeft plaatsgevonden. In veel percelen zullen planten met vergelingsziekte zichtbaar zijn. Met het uitvoeren van bespuitingen is het namelijk nooit haalbaar om infecties te voorkomen. De bespuitingen zorgen alleen maar voor dat de plekken met vergelingsziekte relatief klein blijven, doordat bladluizen zich dan niet vermenigvuldigen en verspreiden.

Blijf bladluizen tellen
Op dit moment wordt de schadedrempel van groene perzikluizen overschreden als er meer dan 5 groene perzikluizen per 10 planten aanwezig zijn. Op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’ is te zien waar schadedrempels nog worden overschreden. Op veel percelen zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig om de bladluizen onder de schadedrempel te houden. Wij adviseren wel om tot half juli wekelijks de bladluizen te blijven tellen. Zie ook de Video ‘Vergelingsziekte beperken: waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Aangetaste planten en percelen met een onregelmatige stand trekken meer bladluizen aan dan planten zonder het virus. Bovendien vermeerderen bladluizen zich sneller op jonge planten en op planten met vergelingsziekte. Daarom is het advies om bij het tellen van bladluizen in de percelen ook planten te kiezen met vergelingsziekte. Met de toegelaten chemische middelen worden geen infecties voorkomen, maar wordt de verspreiding in het veld wel afgeremd.

Lees meer over vergelingsziekte in de teelthandleiding ‘Virussen’. Meer informatie over de actuele bladluissituatie vindt u in het bericht ‘Actuele bladluissituatie’.


Foto 1. De allereerste symptomen zijn zichtbaar op de geinfecteerde bladeren (oudste bladeren helemaal onderaan de plant) en worden nu zichtbaar bij de bladpunten van de jongere bladeren (blad rechtsboven).


Foto 2. Een jonge bietenplant, waarbij aan de bladpunten de eerste symptomen van vergelingsziekte (BMYV) zichtbaar zijn. Deze plant is ca. 4 weken eerder geinfecteerd geraakt.


Foto 3. Een plek met vergelingsziekte. Op het begin worden de planten lichter van kleur.


Foto 4. Later in het seizoen zijn scherp begrensde plekken met planten met geel gekleurde bladeren zichtbaar.


Foto 5. Bladeren, aangetast door BMYV. Bladeren worden dikker en brozer en voelen leerachtig aan.


Foto 6. Later krijgen bladeren, die zijn aangetast door vergelingsziekte een gele kleur.


Foto 7. Magnesiumgebrek. De symptomen lijken sterk op vergelingsziekte.


Foto 8. Een plant met vergelingsziekte.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.