Schadedrempel zwarte bonenluis erg hoog Pagina printen

vrijdag 15 mei 2020

Deze week zien we op diverse percelen een toename van het aantal zwarte bonenluizen. Toch is op die percelen de schadedrempel nog niet gehaald. De schadedrempel (tabel 1) van de zwarte bonenluis ligt veel hoger dan die van de groene bladluizen, omdat de zwarte bonenluis vooral zuigschade veroorzaakt wanneer deze in grote aantallen aanwezig is en nauwelijks een rol speelt in de virusoverdracht. Gebruik geen pyrethroïden om zwarte bonenluizen te bestrijden. Dit kan zelfs leiden tot meer vergelingsziekte. Bij inzet van pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super), worden de natuurlijke vijanden ook betreden. Hierdoor krijgen de groene luizen die later verschijnen in het perceel direct vrij spel in de virusoverdracht. Lees meer over de beheersingsmogelijkheden in het eerder verschenen bericht ‘Zwarte bonenluis niet belangrijk in virusoverdracht’.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand

aantal zwarte bonenluizen

april/mei/juni

meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen

juli

meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant


Foto 1. Een gevleugelde zwarte bonenluis.

Foto 2. Zwarte bonenluizen zuigen aan de bladeren, waardoor de bladeren kunnen omkrullen.

 

 

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.