Eieren bietenvlieg gesignaleerd Pagina printen

woensdag 29 april 2020

Op diverse proefvelden in het zuidwesten van Nederland hebben we de eerste eitjes van de bietenvlieg gesignaleerd. Dit betekent dat in de eerste week van mei de eerste mineergangen door de larven kunnen worden verwacht in de bietenbladeren. Het verschijnen van de eerste mineergangen is het moment om te beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. Door op minimaal 20 planten verspreid over het perceel het aantal eitjes tellen, is te bepalen of de schadedrempel overschreden wordt.

Alleen bij overschrijding schadedrempel ingrijpen
De eipakketjes worden afgezet aan de onderkant van de kiemlobben of onder de echte bladeren (figuur 1). Na ongeveer 7 tot 10 dagen kruipen de larven uit de eieren en dringen de bladeren binnen, waardoor mineergangen zichtbaar worden (figuur 2). Dit moment waarop de eerste mineergangen zichtbaar zijn, is het optimale bestrijdingsmoment voor een insecticide toepassing. Er dient alleen een bespuiting uitgevoerd te worden bij overschrijding van de schadedrempel (tabel 1). Hierbij moet worden meegewogen dat de inzet van middelen om bietenvlieg te bestrijden, later in het seizoen tot extra aantasting door vergelingsziekte kan leiden. De bespuiting kan uitgevoerd worden met Decis (of andere middelen met deltamethrin; 0,3 l/ha; maximaal 1 toepassing per seizoen). Bij zowel te vroeg, als te laat spuiten heeft een bespuiting geen effect. Bij te vroeg spuiten zitten de larven nog beschermd in de eieren en zijn ze niet gevoelig voor insecticiden. Bij te laat spuiten is de schade al gedaan. Op het moment dat een blad helemaal is aangetast, zal de larve zich gaan verpoppen (figuur 3). Dit betekent dat de bietenvlieg alleen maar schade doet op de bladeren waarop de eieren zitten en nooit naar andere bladeren kruipt.

Schadedrempel
De huidige schadedrempel wordt mogelijk naar boven bijgesteld op de korte termijn. Op proefvelden zien we namelijk bij de in tabel 1 genoemde aantallen eieren nooit schade ontstaan. Op het moment dat een teler dus twijfelt of ingrijpen nodig is, is ons advies om dit niet te doen.

Tabel 1. Schadedrempel bietenvlieg.

aantal echte bladeren van de suikerbiet

aantal eieren per plant

2-4

4 of meer

4-6

8 of meer

6 of meer

20 of meer

Natuurlijke vijanden
Een pyrethroïdenresistente bladluispopulatie kan bij de bestrijding van de bietenvlieg met Decis al snel toenemen. De populatieopbouw van de bladluizen wordt daarnaast nog meer versneld bij een bespuiting met een breedwerkend middel waarbij alle natuurlijke vijanden ook worden gedood. Zeker in gebieden waar vergelingsziekte wordt verwacht, is het dus raadzaam een klein beetje schade door bietenvliegen te accepteren en dus niet in te grijpen, ook niet als de schadedrempel wel wordt overschreden.

Meer informatie
In de Teelthandleiding ‘Insecten’ is meer te lezen over de levenscyclus en schadebeelden van de bietenvlieg.


Foto 1. Eitjes van de bietenvlieg bevinden zich in groepjes aan de onderzijde op het blad.


Foto 2. Eerste mineergangen. Omdat de aantasting op het kiemblad zit en dit blad toch snel zal sterven, is ingrijpen niet rendabel.


Foto 3. Een vergevorderde aantasting. In dit geval is ingrijpen sowieso te laat, omdat de larven vaak al verpopt zijn zodra de eerste gangen bruin kleuren.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.