Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door hazen Pagina printen

dinsdag 21 april 2020

We hebben reeds diverse meldingen van hazenschade binnengekregen. Hazen laten vaak een heel typisch beeld achter in suikerbieten. Over een bepaalde lengte van de rij, soms wel enkele meters lang, vreten zij de blaadjes van de planten weg. Alle blaadjes zijn daarbij tot dezelfde hoogte afgevreten (foto 1 en 2). Het schadebeeld is zichtbaar tot aan het vierbladstadium. Soms staan er alleen nog maar stengeltjes, wat resulteert in plantwegval. Bij de planten zijn vaak ook nog keutels zichtbaar (foto 3).

Schade beperken
Schade door hazen is te beperken door schrikdraad neer te zetten. Op sommige percelen is te zien dat de hazen uit naastgelegen graanpercelen of bossen komen. In een dergelijk geval kunt u overwegen om aan die zijde van het perceel schrikdraad neer te zetten.
Daarnaast zijn er enkele telers, die de hazen alternatief voer in de vorm van wortelen of bieten, aanbieden op de kopakker of schaaltjes water neerzetten. Hazen vreten namelijk van de bieten omdat ze dorst hebben. Verder is er helaas niets mogelijk om hazenschade te voorkomen. De schade zal meestal te gering zijn om over te zaaien. Meld faunaschade wel altijd. Zie hiervoor het bericht van LTO: ‘Wildschade: meld het altijd!’.


Foto 1. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren op dezelfde hoogte afgevreten.


Foto 2. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren op dezelfde hoogte afgevreten. Hierdoor blijven van sommige bladeren soms alleen de bladstelen over.


Foto 3. Vaak zijn bij planten hazenkeutels zichtbaar. 

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.