Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai Pagina printen

woensdag 24 juli 2019

Een groenbemester kan worden ingezet om de hoeveelheid organische stof te verhogen, uitspoeling van stikstof tegen te gaan, onkruid te onderdrukken, aaltjes te reduceren of om aan de verplichting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te voldoen. 

Eerste percelen al geoogst
De eerste percelen met vroegruimende gewassen zoals wintergerst, plantuien en tulpen zijn al weer geoogst. Deze percelen, maar ook percelen met andere vroegruimende gewassen zoals waspeen, erwten/bonen, vroege aardappelen en wintertarwe zijn zeer geschikt voor de teelt van groenbemesters.

Effect van groenbemesters
Het effect van groenbemesters is het grootst bij vroege zaai. Vroeg zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels, waardoor meer organische stof geproduceerd wordt. Een intensieve beworteling heeft daarnaast een positief effect op de structuur van de grond. Een gewas dat bietencysteaaltjes reduceert (resistente bladrammenas of resistente gele mosterd), zorgt bij vroeg zaaien voor de grootste afname van deze aaltjes. Een verkeerde keuze kan echter bijdragen aan de vermeerdering van bietencyste- of andere aaltjes. De beste keuze voor de beheersing van bietencysteaaltjes is een resistente bladrammenas, resistente gele mosterd of (voor de vergroening) een mengsel van deze twee resistente soorten. Deze beide groenbemesters spelen ook een positieve rol in de beheersing van rhizoctonia!

Zaai als een volwaardig gewas
Voor een goed geslaagde groenbemester is het belangrijk een goed los zaaibed te maken. Ook is het belangrijk dat de ondergrond goed wordt los gemaakt en gemengd. Dit is nodig zodat de groenbemester goed kan wortelen en om eventuele achtergebleven (bodem) herbiciden door de grond te mengen. Zo wordt de kans geminimaliseerd dat deze de groei van de groenbemester remmen. Geef de zaai van groenbemesters dus ook voldoende aandacht. Daar hoort een stikstofgift van 60-80 kg/ha bij. Dit kan zowel in de vorm van drijf- of kunstmest gegeven worden. Zie ook het Handboek Bodem en Bemesting.

Meer informatie
In de teelthandleiding kunt u meer lezen over de teelt van groenbemesters en de effecten van groenbemesters op de ziekten en plagen die voorkomen in suikerbieten.


Foto 1. Door een groenbemester zo vroeg mogelijk te zaaien, bereikt u het grootste effect.


Foto 2. Groenbemesters kunnen ziekten en plagen reduceren, maar ook vermeerderen. Stem de keuze van een groenbemester af op de aanwezige ziekten en plagen, het doel van de teelt van de groenbemester en de volggewassen.

Contact: Linda Frijters,Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.