In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle Pagina printen

vrijdag 2 augustus 2019

Het is al weken geleden dat voor de eerste regio’s een bladschimmelwaarschuwing is uitgegaan. In alle IRS-regio’s zijn op het moment waarschuwingen van kracht. Dit neemt niet weg dat het voor alle regio’s belangrijk is om te blijven controleren op bladschimmels, ook als de suikerbieten al tegen bladschimmels zijn gespoten. Gedurende de afgelopen weken was er een aantal dagen met gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van met name cercospora en stemphylium. Op beregende percelen zijn de omstandigheden kunstmatig heel gunstig voor zowel cercospora als stemphylium gemaakt, door de hogere luchtvochtigheid in het gewas.

Wekelijks controleren in verband met bladgroei en resistentievorming
Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2-3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren. Vermoedt u resistentievorming bij cercospora, dan is het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Pas wanneer u een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een bespuiting uit te voeren. Kies een middel op basis van de bladschimmel(s) die u vindt. Kies wanneer het een tweede bespuiting betreft altijd een ander middel dan de eerste bespuiting en let daarbij op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmel.

Aangetroffen bladschimmels
Na de waarschuwing zijn er in enkele regio’s andere bladschimmels bij gekomen. Tot nu toe zijn bij IRS-diagnostiek bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio binnengekomen:

 

regio

datum waarschuwing

inmiddels aangetroffen bladschimmels

Noordelijk dal/veen

27 juni 2019

cercospora en stemphylium

Noordelijk zand

27 juni 2019

cercospora, stemphylium en roest

Oost-Brabant

27 juni 2019

cercospora, stemphylium en roest

Limburg

2 juli 2019

cercospora en stemphylium

Noordoostpolder

4 juli 2019

cercospora

Oost- en Zuid-Flevoland

4 juli 2019

cercospora

Zeeuws-Vlaanderen

8 juli 2019

cercospora en roest

Zeeuwse Eilanden

8 juli 2019

cercospora en roest

West-Brabant klei

9 juli 2019

cercospora, stemphylium en roest

Gelderland

10 juli 2019

cercospora

Noordelijke klei

15 juli 2019

cercospora, stemphylium en roest

Noord-Holland

15 juli 2019

cercospora en stemphylium

Zuid-Holland

15 juli 2019

cercospora

West-Brabant zand

17 juli 2019

cercospora en roest

Zuid-Hollandse Eilanden

17 juli 2019

stemphylium en roest

De actuele waarschuwing voor uw regio kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmelkaart. Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.


Blijf in suikerbieten alert op de bladschimmels die schade kunnen doen: cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Op de foto zowel cercospora, stemphylium ramularia als roest op het blad zichtbaar.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.