Eerste plekken vergelingsziekte zichtbaar Pagina printen

dinsdag 9 juli 2019

Sinds een week zijn plekken vergelingsziekte zichtbaar in bietenpercelen. Diverse vergelingsvirussen (BMYV, BChV en BYV) veroorzaken vergelingsziekte en worden overgebracht door groene perzikluizen.

Symptomen vergelingsziekte
Planten met vergelingsziekte kunnen solitair voorkomen op een bietenperceel of in scherp afgeronde plekken. In het begin worden de planten lichter van kleur en vervolgens kleuren zij geel. Het schadebeeld lijkt dan sterk op magnesiumgebrek. Bij vergelingsziekte zijn de aangetaste bladeren dikker, brozer en voelen leerachtig aan. Bij planten die zijn aangetast door vergelingsziekte, kleuren alleen die bladeren geel, die jonger zijn dan het blad waarop de infectie heeft plaatsgevonden. Zo is terug te herleiden wanneer de infectie heeft plaatsgevonden. Stel dat de oudste 6 bladeren groen zijn, maar zijn het 7e blad en de jongere bladeren geel, dan heeft de infectie plaatsgevonden in het 7e blad-stadium.

Blijf bladluizen tellen
Op dit moment wordt de schadedrempel van groene perzikluizen overschreden als er meer dan 5 groene perzikluizen per plant aanwezig zijn (50 per 10 planten). Aangetaste planten trekken meer bladluizen aan dan planten zonder het virus. Bovendien vermeerderen bladluizen zich sneller op planten met vergelingsziekte. Daarom is het advies om bij het tellen van bladluizen in de percelen ook planten te kiezen met vergelingsziekte. Met de toegelaten chemische middelen worden geen infecties voorkomen, maar wordt de verspreiding in het veld wel afgeremd.


Foto 1. Een plek met vergelingsziekte. Op het begin worden de planten lichter van kleur.


Foto 2. Later in het seizoen zijn scherp begrensde plekken met planten met geel gekleurde bladeren zichtbaar.


Foto 3. Bladeren, aangetast door BMYV. Bladeren worden dikker en brozer en voelen leerachtig aan.


Foto 4. Later krijgen bladeren, die zijn aangetast door vergelingsziekte een gele kleur.


Foto 5. Magnesiumgebrek. De symptomen lijken sterk op vergelingsziekte.


Foto 6. Een plant met vergelingsziekte.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.