Bladschimmelwaarschuwing voor Limburg: cercospora gevonden Pagina printen

dinsdag 2 juli 2019

Op diverse bietenpercelen in Limburg cercospora gevonden.
De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door een van de vijf bladschimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. Het advies is om regelmatig te controleren op bladschimmels, ook in de regio’s waar nog geen waarschuwing van kracht is.

Voor de bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting. Hou er bij een cercospora-aantasting rekening mee dat het overgrote deel van de cercospora-isolaten in Nederland resistent zijn tegen strobilurinen. Kies daarom in geval van cercospora bij de eerste bespuiting voor een middel zonder strobilurinen. Lees hierover meer in deze publicatie, hierin staan ook de resultaten van proefvelden voor de beheersing van minder gevoelige cercospora.

Ondersteuning bij beslissing
Nieuw dit jaar is dat Suiker Unie, samen met het IRS, een overzichtskaart met de infectiewaarden voor cercospora en stemphylium online heeft. De infectiewaarden zijn specifiek voor cercospora en stemphylium en worden berekend op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid in het bietengewas. De overzichtskaarten zijn beschikbaar via het ledenportaal onder de knop “BAS” of via deze link. In de overzichtskaarten krijgt u inzicht in de locatie van de sensoren, de actuele infectiewaarden en het verloop van de infectiewaarden van de laatste twee weken. De infectiewaarden kunnen helpen bij het waarnemen, hoge infectiewaarden geven aan welke bladschimmel u het eerste kunt verwachten en bij de timing van de (vervolg)bespuiting. Let op: het beste resultaat wordt verkregen door de informatie van de infectiewaarden te combineren met een waarneming in uw perce(e)l(en).

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen. 


Foto 1. Bladvlek veroorzaakt door cercospora. Kenmerkend zijn de witte sporen op de zware sporendragers (bolletjes). De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.

Aantastingsbeelden
Ook de aantastingsbeelden van de diverse schimmels (en andere bladvlekken) en meer informatie over de toegelaten fungiciden vindt u op www.irs.nl/bladschimmelpagina. De vlekjes van cercospora  kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.