Nieuws uit Ziekten en plagen

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Presentaties Suikerbieteninformatiedagen 2019 12-12-2019
Maak de juiste rassenkeuze voor teeltseizoen 2020 09-12-2019
Kies de juiste zaadbehandeling en let op met restzaad 09-12-2019
Bladgezondheid rassen gewaardeerd 09-12-2019
Bladschimmelbestrijding nu nog zelden rendabel 08-10-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: bietenmot aangetroffen in Nederland 27-09-2019
Bieten met horizontale groeischeuren aangetroffen 06-09-2019
Tips voor vroegbestelling suikerbietenzaad 19-08-2019
Kies bij vroegbestelling bietenzaad ook voor de juiste zaadbehandeling 19-08-2019
Houd rekening met veiligheidstermijnen van insecticiden 14-08-2019
Bietencysteaaltjes: voorkom verrassingen in 2020 12-08-2019
Let bij een fungicidenbespuiting op de veiligheidstermijn 02-08-2019
Blijf alert op bladschimmels! 02-08-2019
In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle 02-08-2019
Rupsenvraat gesignaleerd 26-07-2019
Vragen over vergelingsziekte 24-07-2019
Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai 24-07-2019
Roest gevonden op de Zuid-Hollandse Eilanden 17-07-2019
Cercospora en roest gevonden in West-Brabant zand 17-07-2019
Stemphylium en cercospora gevonden op Noordelijke klei, cercospora in Noord-Holland en Zuid-Holland 15-07-2019
Bewaar tijdens de graanoogst tarwe of gerst als alternatief voer voor muizen 15-07-2019
Vergelingsziekte, wantsenschade en magnesiumgebrek lijken sterk op elkaar 10-07-2019
Bladschimmelwaarschuwing voor Gelderland: cercospora gevonden 10-07-2019
Eerste plekken vergelingsziekte zichtbaar 09-07-2019
Ook cercospora en roest gevonden in West-Brabant klei 09-07-2019
Bladschimmelwaarschuwing voor Zeeuws Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden: cercospora en roest gevonden 08-07-2019
Droogte in de bieten 05-07-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: bladverbranding door zon 05-07-2019
Bladschimmelwaarschuwing voor hele provincie Flevoland: cercospora gevonden 04-07-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: rhizoctonia wortelrot 02-07-2019
Bladschimmelwaarschuwing voor Limburg: cercospora gevonden 02-07-2019
Bekijk de wortels van slapende bieten 02-07-2019
Cercospora gevonden op Noordelijk zand, Noordelijk dal/veen en Oost-Brabant 27-06-2019
Blijf bladluizen tellen tot half juli 27-06-2019
Resultaten IRS onderzoek cercospora 2018 online 21-06-2019
Uitgebreidere impressie geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink 14-06-2019
Waarnemen en herkennen bladschimmels 13-06-2019
Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels 11-06-2019
Pseudomonas gebruikt beschadigingen in het blad 07-06-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: zilverziekte tast planten aan 07-06-2019
Geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink 06-06-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: aaltjes 05-06-2019
Blijf de bladluizensituatie goed in de gaten houden 29-05-2019
Impressie proefveldbezoek bietenkevertjesproef Zeewolde 28-05-2019
Natuurlijke vijanden in bieten 23-05-2019
Eerste bietenvliegeitjes zijn opgemerkt 23-05-2019
Tijdig doodspuiten van het anti-stuifdek 20-05-2019
Schadedrempel groene perzikluis op 1 perceel overschreden in Zeeuws-Vlaanderen 17-05-2019
Let op voor bovengrondse schade door de bietenkever 13-05-2019
Zet geen pyrethroïde in tegen zwarte bonenluis 10-05-2019

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.