Applicaties Ziekten en plagen

Applicatie bladschimmelwaarschuwing


In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data (tot en met 1996) van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Nieuw sinds juni 2017 is dat onder de actuele bladschimmelwaarschuwingen ook een bladschimmelwaarnemingsindex wordt weergegeven. Dit is een indicatie of het direct nodig is om het bietengewas op bladschimmels te controleren of niet. Deze applicatie wordt dus vooral gebruikt in de maanden juli tot en met oktober.

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Bladluiswaarschuwingskaart


De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Deze kaart is hier te vinden: bladluiswaarschuwingskaart.

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement


Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Applicatie ziekten & plagen


Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Hier is informatie beschikbaar over schadesymptomen, de oorzaak, en wordt de bijbehorende preventie en bestrijding geadviseerd. Van verschillende groeistadia zijn foto's vastgelegd. Nieuw zijn de beschrijvingen en foto's van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt. 

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Voor uitleg over de App kunt u het instructiefilmpje bekijken.