Ziekten en plagen

Toegelaten middelen tegen ziekten en plagen in suikerbieten

Tabel 8 Dosering, middelkosten (€/ha excl. Btw) en gewasbeschermingsmiddelen (m.u.v. herbiciden) bij twee organische stofgehalten van de bodemTabel 6

Ziekten en plagen

Bladschimmelwaarschuwingen

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Start bladschimmelkaart »