Nieuws
IRStelevisie
Voorbereidingen voor IRS-proefveldseizoen 2019 zijn in volle gang

Voorbereidingen voor proefveldseizoen 2019 zijn bij het IRS in volle gang. Zowel binnen als buiten worden de nodige voorbereidingen getroffen. Vorige week zijn de proefveldzaaimachines getest op een perceel zandgrond. Ook is begonnen met het klaarzetten van honderden zakjes zaad voor de proefvelden. Zie deze korte video voor een impressie.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Teelthandleiding en applicaties

9. Diagnostiek
Het IRS verricht diagnostisch onderzoek naar ziekten, plagen en gebreksverschijnselen in suikerbieten. Mocht u na het raadplegen van de hulpmiddelen uit het overzicht de oorzaak nog niet gevonden hebben, dan kunt u via de medewerkers van de suikerindustrie en andere kennis­intermediairs, zoals gewasbeschermingshandel, coöperaties of Delphy, een monster opsturen. Dit hoofdstuk en het inzendformulier zijn ook weer voor het nieuwe teeltseizoen klaar gemaakt. 

Lees meer »

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement
Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Lees meer »

Applicatie ziekten & plagen
Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Wat zijn de symptomen, hoe voorkom je het probleem of welke bestrijding is nodig. Nieuw zijn de beschrijvingen en foto's van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt. 

Lees meer »

Applicatie bladschimmelwaarschuwing
In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data (tot en met 1996) van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Nieuw sinds juni 2017 is dat onder de actuele bladschimmelwaarschuwingen ook een bladschimmelwaarnemingsindex wordt weergegeven. Dit is een indicatie of het direct nodig is om het bietengewas op bladschimmels te controleren of niet. Deze applicatie wordt dus vooral gebruikt in de maanden juli tot en met oktober.

Lees meer »

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen.  Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.