Nieuws
IRStelevisie
Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen

Het rhizomanievirus in suikerbieten blijft een aandachtspunt. In steeds meer gebieden in Nederland is een enkelvoudige rhizomanieresistentie niet meer voldoende en zien we de symptomen van rhizomanie weer terug. In dit filmpje een impressie van hoe de rassen met aanvullende resistentie tegen resistentiedoorbrekende varianten van het rhizomanievirus (bijvoorbeeld AYPR) voor het rassenonderzoek in de IRS-klimaatkamer middels een resistentietoets op virusvermeerdering worden getoetst. 
Meer video's kunt u vinden op het Youtube-kanaal IRStelevisie: 
www.youtube.com/IRStelevisie

Teelthandleiding en applicaties

9.Diagnostiek
Het IRS verricht diagnostisch onderzoek naar ziekten, plagen en gebreksverschijnselen in suikerbieten. Mocht u na het raadplegen van de hulpmiddelen uit het overzicht de oorzaak nog niet gevonden hebben, dan kunt u via de medewerkers van de suikerindustrie en andere kennis­intermediairs, zoals gewasbeschermingshandel, coöperaties of Delphy, een monster opsturen. Vandaag zijn de eerste twee fysieke diagnostiekmonsters bij het IRS binnengekomen. Wilt u als adviseur ook een monster insturen? In dit hoofdstuk vind u aanwijzingen en het inzendformulier. 

Lees meer »

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement
Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Lees meer »

Applicatie ziekten & plagen
Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Wat zijn de symptomen, hoe voorkom je het probleem of welke bestrijding is nodig. Nieuw zijn de beschrijvingen en foto's van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt. 

Lees meer »

Applicatie bladschimmelwaarschuwing
In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data (tot en met 1996) van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Nieuw sinds juni 2017 is dat onder de actuele bladschimmelwaarschuwingen ook een bladschimmelwaarnemingsindex wordt weergegeven. Dit is een indicatie of het direct nodig is om het bietengewas op bladschimmels te controleren of niet. Deze applicatie wordt dus vooral gebruikt in de maanden juli tot en met oktober.

Lees meer »

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.