1.6 Brochure Suikerbietenzaad

versie: september 2023 De Brochure Suikerbietenzaad geeft de gemiddelde resultaten weer van het rassenonderzoek (Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO)) van suikerbieten van 2019-2022. Deze zijn gebruikt voor het vaststellen van de Aanbevelende Rassenlijst 2023 door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR). Ze zijn verkregen uit onderzoek dat gedurende minimaal drie jaar is verricht op meerdere……