5.4 Spuittechniek

Versie: april 2021 5.4.1 Spuitdoppen en -technieken Voor de effectiviteit van bespuitingen met fungiciden, herbiciden en insecticiden zijn alle doppen met 75% driftreducerende doppen en/of technieken geschikt. Voor de toepassing van sommige insecticiden, fungiciden en herbiciden (o.a. Pirimor, Spyrale en Dual Gold 960 EC) gelden aanvullende eisen wat betreft de driftreductie. Lees daarom altijd zorgvuldig……