Publicaties Rassen & Zaad
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond 23-04-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij 07-12-2018
Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Extra aandacht voor het overgebleven bietenzaad 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Wijzigingen rondom bietenzaad 08-12-2017
Nieuw advies voor het bewaren van overgebleven suikerbietenzaad 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018 08-12-2017
Ontwikkeling van praktische methoden voor éénjarige bewaring van geprimed suikerbietenzaad 27-10-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Nieuwe rassen met extra resistentie 16-08-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Een goede start is het halve werk 07-03-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Vooruitgang bij aaltjesrassen 13-12-2016
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Rassen 2017 – Meervoudige resistentie in opmars 09-12-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Vroeg zaaien: meer voors dan tegens 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Rassenkeuze begint met resistentie 14-12-2015
Actualiteiten 10-12-2015
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze 10-12-2015
Schieters: bedrijfsrisico? 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Vroegbestelling suikerbietenzaad van start 29-07-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Rassen voor 2014: hogere opbrengst en meer resistenties 13-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Vroeg zaaien in 2013: verstandig of niet? 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Aaltjesresistent ras maakt inhaalslag 10-12-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Met nieuwe rassen meer verdienen 14-12-2012
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 23-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 19-12-2008
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 02-12-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
IRS presentatie 18-02-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Welk ras geeft het hoogste rendement? 14-12-2007
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Vier nieuwe rassen 27-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 31-01-2007
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 05-12-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 16-01-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 29-11-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 28-01-2005
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Schieters in 2004 08-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 08-12-2004
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 08-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 07-12-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Ontwikkeling van praktische methoden voor éénjarige bewaring van geprimed suikerbietenzaad 27-10-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 31-01-2007
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 16-01-2006
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond 23-04-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Extra aandacht voor het overgebleven bietenzaad 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Nieuwe rassen met extra resistentie 16-08-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Een goede start is het halve werk 07-03-2017
Vooruitgang bij aaltjesrassen 13-12-2016
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Vroeg zaaien: meer voors dan tegens 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Rassenkeuze begint met resistentie 14-12-2015
Vroegbestelling suikerbietenzaad van start 29-07-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Rassen voor 2014: hogere opbrengst en meer resistenties 13-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Aaltjesresistent ras maakt inhaalslag 10-12-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Met nieuwe rassen meer verdienen 14-12-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 23-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 19-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 02-12-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
Welk ras geeft het hoogste rendement? 14-12-2007
Vier nieuwe rassen 27-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 05-12-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 29-11-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 28-01-2005
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 07-12-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding 12-12-2019
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij 07-12-2018
Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Wijzigingen rondom bietenzaad 08-12-2017
Nieuw advies voor het bewaren van overgebleven suikerbietenzaad 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018 08-12-2017
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Rassen 2017 – Meervoudige resistentie in opmars 09-12-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze 10-12-2015
Schieters: bedrijfsrisico? 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Vroeg zaaien in 2013: verstandig of niet? 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
IRS presentatie 18-02-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Schieters in 2004 08-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 08-12-2004
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 08-12-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.