Blijf alert op schieters Pagina printen

woensdag 29 juli 2020

Tot september blijft het advies om regelmatig de bietenpercelen te controleren op aanwezigheid van schieters. Op sommige percelen worden hoge aantallen waargenomen. Als op een hectare 25 schieters voorkomen, kunnen deze circa 100.000 zaadjes produceren, wat normaal gesproken voldoende is om één hectare bieten mee te zaaien. Deze zaadjes blijven een groot aantal jaren levenskrachtig in de grond.

Hoe verwijderen?
De beste manier om schieters te verwijderen is door ze uit de grond te trekken en de stengel te knakken. Leg de schieters vervolgens op het gewas neer zodat ze verdrogen.
Bij hoge aantallen zijschieters kan de zaadstengel van de kop verwijderd worden. Het voordeel hiervan is dat de biet behouden blijft, maar de zaadstengel kan weer opnieuw uitlopen. Verwijderen van de biet is daarom aan te bevelen.

Door regelmatig te controleren op schieters kunt u voorkomen dat ze zaad produceren en laten vallen, waardoor onkruidbieten een probleem worden in de toekomst. Bij schieters met al afgerijpt zaad is voorzichtigheid geboden omdat het zaad gemakkelijk loslaat. Afvoeren van het perceel is dan het advies.
Bij zeer hoge aantallen worden een onkruidstrijker of maaier gebruikt om schieters aan te strijken of af te maaien. Beide methoden hebben nadelen: glyfosaat kan leiden tot rotte bieten bij de oogst en bij maaien blijft het onderste deel van de stengel intact en kan alsnog kiemkrachtig zaad vormen.

Bij Conviso Smart rassen is het verwijderen van schieters nog nadrukkelijker van belang omdat toekomstige onkruidbieten van dit type rassen zeer lastig te bestrijden zullen zijn.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.