Verwijder schieters voor de bloei Pagina printen

maandag 22 juni 2020

In de achterliggende periode vanaf de start van het zaaien, is de temperatuur overwegend hoog geweest. Aan de koudebehoefte voor vernalisatie, het proces dat schieters in bieten veroorzaakt, is daarom niet voldaan. Desondanks worden de eerste schieters waargenomen in de bietenpercelen. Stressomstandigheden met een trage kieming en beginontwikkeling als gevolg, zijn hier dit voorjaar de oorzaak van. Ook onkruidbieten uit voorgaande bietenteelten kunnen voorkomen. Het blijft belangrijk om ook deze tijdig te verwijderen.

Verwijderen
De beste manier om schieters te verwijderen is door ze uit de grond te trekken en de stengel te knakken. Jonge bietenplantjes kunnen nog met de hak worden verwijderd. Leg de schieters dan op het gewas neer zodat ze verdrogen. Door regelmatig te controleren op schieters kunt u voorkomen dat ze zaad produceren en laten vallen, waardoor onkruidbieten een probleem worden in de toekomst. Bij Conviso Smart rassen is dit nog nadrukkelijker van belang omdat toekomstige onkruidbieten van dit type rassen zeer lastig te bestrijden zullen zijn.

Meer informatie vindt u in de teelthandleiding.


Foto 1. Voorkom zaadvorming door bijtijds de schieters te verwijderen.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.