Bewaren restzaad Vibrance SB is mogelijk Pagina printen

woensdag 8 april 2020

Bij de Europese herbeoordeling van metalaxyl-M, een van de drie actieve stoffen in Vibrance SB, is een opgebruiktermijn voor het gebruik in openteelten tot 1 juni 2021 vastgesteld. Dit betekent dat restzaad van seizoen 2020 wat met Vibrance SB behandeld is, bewaard kan worden voor opgebruik volgend teeltseizoen. Eerder was al gecommuniceerd dat zaad wat niet behandeld is met Vibrance SB in elk geval bewaard kon worden.
Vibrance SB is een fungicide met drie actieve stoffen die werkzaam zijn tegen rhizoctonia, pleospora (phoma) en pythium. De toepassing op het zaad geeft in de eerste weken na zaai bescherming tegen wortelbrand veroorzaakt door deze schimmels. 

Overgebleven suikerbietenzaad kunt u bewaren in de bewaarkit van Suiker Unie. Zie hiervoor de aandachtspunten in de teelthandleiding van het IRS.


Foto. 1. Bij het gebruik van mechanische precisiezaaimachines is er voor het goed verzaaien een minimale vulling in het element nodig. Daardoor blijft er altijd wat restzaad over. Bij een twaalfrijige machine is dat al snel ongeveer een halve eenheid zaad.


Foto 2. Al het overgebleven zaad van dit jaar kan bewaard worden tot seizoen 2021. Bewaar het restzaad direct na het zaaien van het laatste perceel in de bewaarton.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.