Nieuws
IRStelevisie
Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen

In deze video een korte impressie hoe het IRS de mate van rhizoctoniaresistentie van rhizoctoniaresistente rassen bepaalt voor de Aanbevelende Rassenlijst Suikerbieten en Brochure Suikerbietenzaad.
Meer video's kunt u vinden op het Youtube-kanaal IRSTelevisie: www.youtube.com/IRSTelevisie.

Teelthandleiding en applicaties

1.6.Brochure Suikerbietenzaad
De Brochure Suikerbietenzaad geeft de gemiddelde resultaten weer van het rassenonderzoek (Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO)) van suikerbieten van 2016-2019. In de brochure worden ook de resultaten gegeven van de rassen die (nog) niet op de rassenlijst staan en waarvoor slechts twee jaar CGO-onderzoek plaatsvond.

Lees meer »

Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.