Nieuws
IRStelevisie
IRS maakt werk van betere bieten – Investeren in rendement bietenteelt

In dit filmpje legt Martijn Leijdekkers heel in het kort uit wat hij de bezoekers van het evenement ‘Cosun in de Biobased Delta’ op 17 december 2015 vertelde over het werk van het IRS en het belang van het teeltkundige onderzoek voor de bietenteelt.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

Teelthandleiding en applicaties

1.7 Rassenbulletin
Het rassenbulletin suikerbieten geeft een overzicht van de cijfers van het rassenonderzoek. Naast de door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) al gepubliceerde cijfers van de Aanbevelende rassenlijst staan er ook gegevens in van rassen die pas twee jaar onderzocht zijn. Ook is er informatie te vinden over rassen die niet zijn toegelaten of die zijn afgevoerd van de Aanbevelende lijst. Deze informatie is vanaf 2017 in de nieuwe Brochure Suikerbietenzaad geïntegreerd.

Lees meer »

Applicatie rassenkeuze en optimaal areaal
Deze applicatie wordt niet meer onderhouden. De resistentiekeuze wordt met ingang van augustus 2018 geïntegreerd in de zaadbestelprocedure van Suiker Unie. 

Lees meer »

Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Vandaag (6 maart 2018) verschijnt de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2018 als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

IRS verhuist naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord