Nieuws
IRStelevisie
Praktijkdag Suikerbieten

Op 31 augustus vond de Praktijkdag Suikerbieten plaats te Westmaas. Een initiatief van Wageningen University & Research en het IRS. Met ruim 30 standhouders en 750 bezoekers spreekt de organisatie van een succesvolle editie. In deze video een korte impressie van de dag.
Kijk voor meer informatie en beelden op
https://www.irs.nl/310817.

Wortelrot in beeld
In deze interactieve video komen de symptomen van de verschillende soorten wortelrot in suikerbieten aan de orde. De interactieve video bevat ook een adviesvideo over diagnose van wortelrot in het veld, zie www.irs.nl/interactievevideos.
Teelthandleiding en applicaties

1.9 Rassenbulletin
Het rassenbulletin suikerbieten geeft een overzicht van de cijfers van het rassenonderzoek. Naast de door CSAR al gepubliceerde cijfers van de Aanbevelende rassenlijst staan er ook gegevens in van rassen die pas twee jaar onderzocht zijn. Ook is er informatie te vinden over rassen die niet zijn toegelaten of die zijn afgevoerd van de Aanbevelende lijst. 

Lees meer »

Applicatie rassenkeuze en optimaal areaal
Deze module berekent de waarde van de suikerbietenrassen op basis van de eigen opbrengst- en kwaliteitsgegevens en teeltkosten. Bepaal hier uw rassenkeuze voor komend seizoen.

Lees meer »

Bietenstatistiek rassen
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.