Publicaties Oogst & bewaring
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Film: animatie koppen 04-09-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
IRS presentatie 18-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Test 08-11-1995
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Film: animatie koppen 04-09-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Test 08-11-1995
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
IRS presentatie 18-02-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Bewaaradvies
De plaats is niet gevonden, probeer a.u.b. een andere plaats

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)