Publicaties Oogst & bewaring
Groeiverlies versus rooiverliezen 24-09-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Film: animatie koppen 04-09-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
IRS presentatie 18-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Film: animatie koppen 04-09-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Groeiverlies versus rooiverliezen 24-09-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
IRS presentatie 18-02-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.