Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006

Suikerbieten kunnen last hebben van verschillende ziekten en plagen. De mate van aantasting verschilt per jaar en per perceel. De ervaringen van 2005 zijn waardevol voor het nieuwe teeltjaar om problemen te voorkomen. In dit artikel wordt onder andere gesproken over trichodorusaaltjes, pH-problemen, emelten en ritnaalden, bietencysteaaltjes, rhizoctonia en bladschimmels en hoe deze te beheersen.

Uitgelicht: Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006

Contactpersonen

Mogelijk ook interessant