Vroege luis direct bestrijden beperkt vergelingsziekte

In het vakdeel Akkerbouw van Boerderij is een artikel verschenen over luisbestrijding en vergelingsziekte in suikerbieten van 2022. Luuk Meijering (Misset) heeft het geschreven op basis van een interview met IRS-onderzoeker Elma Raaijmakers. Hierin wordt ingegaan op de luisdruk van dit seizoen en het voorkomen van verspreiding binnen het perceel. Deze luisdruk is dit seizoen weer hoog, waardoor er een grote kans bestaat op vergelingsziekte in bietenpercelen. De eerste aantastingen worden begin juni verwacht. De aanpak is gericht op voorkomen van uitbreiding.

Uitgelicht: Vroege luis direct bestrijden - Boerderij-Akkerbouw, jrg. 107, nr. 37, pag. A18-A19, 08062022 - 22boa037z018

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant